CDA-motie bedreigt internetinitiatieven

CDA tweede-kamerlid Ten Hoopen heeft een motie ingediend waarin hij de minister oproept om het kraken van bedrijfsruimtes tegen te gaan. Ten Hoopen meent dat buitenlandse criminele organisaties misbruik maken van de nederlandse wetgeving en hier panden kraken om feesten te organiseren. De volgens hem bijkomende schade is slecht voor het bedrijfsleven.

Er worden in Nederland inderdaad raves gehouden, evenals in alle ons omringende landen. Zoals overal kan de politie ingrijpen als er overlast is, de brandveiligheid gevaar loopt of er geen vergunningen zijn. De wetgeving waar het CDA-kamerlid om roept is dan ook niet nodig. Daarentegen kan deze wetgeving schadelijk zijn voor woningzoekenden, niet-commerciele initiatieven en startende bedrijvigheid.

ASCII

De internetwerkplaats 'ASCII' is een voorbeeld van een initiatief dat het moet hebben van het kraken van langdurig leegstaande ruimtes. De ASCII kan op deze wijze gratis internet bieden en organiseert gratis cursussen. Tevens zijn hier projecten ontstaan als Draadloos Oost en worden andere projecten technisch ondersteund als Indymedia en verschillende maatschappelijke organisaties zoals Friends of the Earth, Radio Zuidoost en Next 5 Minutes.

De ASCII is begonnen met drie oude computers in een kraakpand aan de Herengracht en is een pure no-budget organisatie. Al 4 jaar lang draaien vrijwilligers zonder enige vergoeding deze organisatie en houden de werkplaats 7 dagen per week open. Op dit moment is de ASCII gevestigd aan de Kinkerstraat in een winkelruimte. Delen van deze straat worden geplaagd door leegstand in het winkelbestand. Zo niet Kinkerstraat 92-94. Deze winkelruimte in Amsterdam Oud-West brengt weer wat leven in de straat en biedt mogelijkheden waar hier veel behoefte aan is. Van 14 tot 19u komen buurtbewoners binnen om te internetten en het computergebruik onder de knie te krijgen. De vrijwilligers leverden deze dienst al ruim voordat het begrip 'Digitale trapveldjes' door de rijksoverheid omarmd werd.

Het tegengaan van het kraken van bedrijfsruimtes zou niet alleen voor de ASCII een zware klap zijn, ook andere initiatieven als de Utrechtse tegenhanger, de PUSCII, zou niet meer in eigen huisvesting kunnen voorzien. De ASCII en vele andere krakers duiken op daar waar het bedrijfsleven ruimtes onbenut laat, soms omdat men weigert de huurprijs te laten zakken, soms omdat men weigert de functie te wijzigen, soms met puur speculatieve doeleinden.

Tot op de dag van vandaag worden veel bedrijfsruimtes gekraakt om te bewonen of andere initiatieven te ontplooien. Initiatieven en woonruimte die anders niet tot stand hadden gekomen. Tevens houden de krakers druk op de ketel en zorgen ervoor dat de wat professioneler handelende eigenaren na leegkomen naar een ander gebruik gaan zoeken in plaats van leegstand, onveiligheid en woningnood te creŽeren.

Andere gevolgen

Het door Ten Hoopen bepleitte beleid zou in de Nederlandse steden een inflexibel, verkrottend pandenbestand stimuleren. We hoeven maar naar Antwerpen of Brussel om de voorbeelden te kunnen zien. Wij hopen dan ook dat de minister en tweede kamer inzien dat het niet in het belang van de bevolking is om kraken verder tegen te gaan. Nu al wordt leegstand tot de duur van 1 jaar gelegitimeerd door de wet en bewaakt door politie en justitie. Ook hebben huisbazen al de mogelijkheid via de rechter een ontruimingsvonnis te verkrijgen als ze een al dan niet realistisch verhaal over toekomstig gebruik opdissen.

Meer informatie over de voorstellen van het CDA:
http://squat.net/kraakverbod

ASCII:
http://scii.nl

Een greep uit de vele voorbeelden van (ex-)krakers in bedrijfspanden:

Puscii
http://squat.net/puscii

ORKZ (Groningen)
http://www.orkz.nl

ADM (Amsterdam)
http://www.contrast.org/adm

Filmakademie (Amsterdam)
http://squat.net/ot301

Acu (Utrecht)
http://www.acu.nl

Fort van Sjakoo (Amsterdam)
http://www.fortvansjakoo.nl

Ubica (Utrecht)
http://www.ubica.nl

Grote Broek (nijmegen)
http://www.grotebroek.nl

Grote Weiver (Krommenie)
http://come.to/dgw

Pakhuis Afrika (Amsterdam)
http://www.positivepropaganda.tk

Binnenpret (Amsterdam)
http://www.occii.org

Papenhulst (Den Bosch)
http://www.papenhulst.nl

De oude Ambachtsschool (Zwolle)
http://doas.nl