“Zonder pardon op straat”

De criteria van de Pardonregeling zijn duidelijk geworden.
Vijf jaar binnen één procedure, dat betekent dat met name alleen degenen die eigenlijk een verblijfsvergunning op grond van het drie-jarenbeleid gegeven had moeten worden, nu een “pardonvergunning” gaan krijgen. Maar de gevolgen voor de vluchtelingen die onder de oude vreemdelingenwet vallen en voor wie deze regeling eigenlijk bedoeld was, zijn onverteerbaar en onverdraagbaar. En niet alleen voor de vluchtelingen, ook voor allen die achter hen staan en ondersteunen is dit een onbegrijpelijk en onlogisch beleid.

Hulp nodig!

De politiek in Den Haag lijkt onwrikbaar maar de steun in de maatschappij neemt alleen maar toe en klinkt steeds duidelijker. De onderstaande organisaties hebben besloten om deze steun nog meer zichtbaar en hoorbaar te maken en daarvoor hebben we uw hulp nodig.

Wat zijn wij van plan?

Wij willen een campagne in de week van 15 tot en met 18 maart organiseren om de groep die al drie tot vijftien jaar in ons midden leeft en buiten het generaal pardon valt te ondersteunen. De bedoeling is om per gemeente op diverse manieren het draagvlak aan te tonen dat er bestaat in de Nederlandse samenleving om deze mensen alsnog een verblijfsvergunning te geven. Daarom willen we met een campagnebus langs deze steden en dorpen gaan en daar de vluchtelingen en evt. een of twee supporters ophalen die mee willen doen met deze actie. De bedoeling is om met iedereen naar Den Haag te trekken voor een ontmoeting op donderdag 18 maart met Tweedekamerpolitici. Wij zullen een maaltijd en avond organiseren zodat parlementariërs, vluchtelingen en hun supporters elkaar kunnen spreken. Op die manier kunnen politici zelf contact maken met deze groep en ook met de mensen die hen ondersteunen en hun motivatie om dit te doen.

Wat vragen wij van u?

Om deze campagne een kans van slagen te geven moet deze zo breed mogelijk gedragen worden. Daarom benaderen wij nu zoveel mogelijk netwerken van vluchtelingen en opvangorganisaties. Wij zoeken vluchtelingen/families met een sterke asielgeschiedenis die hier al langer verblijven en die een sterke maatschappelijke steun hebben in hun woonplaats. Voor de verschillende mogelijkheden om deel te nemen aan deze buscampagne verwijzen wij naar het draaiboek op de achterzijde van deze brief. Ook kunt u onze website raadplegen www.askv.nl/zonderpardon. Wilt u meedoen meldt u dan aan door middel van het formulier op deze website, per email askvsv@dds.nl of fax 020-4203208.

Voor meer informatie kunt u bellen met PRIME Petra Schultz 070-3050415 of ASKV Bas Baltus/Alice Beldman 020-6272408 – 020-4205670

Namens PRIME, ASKV/Steunpunt Vluchtelingen, Stem in de Stad, Kerk in Actie, Nederland Bekent Kleur, LOS, KCW en Van Harte Pardon.

 


 

DRAAIBOEK Lokale Actie Generaal Pardon: “Zonder pardon op straat“.

Voor wie is dit bedoeld?

In bijgaande brief heeft u kunnen lezen dat wij van 15 tot en met 17 maart met de campagnebus langs verschillende steden en dorpen gaan.

Wij willen de vluchtelingen die niet onder het specifiek pardon vallen en eventueel hun supporters mee nemen om hun verhalen in politiek Den Haag te presenteren.

De bedoeling is om het draagvlak aan te tonen dat er in de Nederlandse samenleving bestaat om deze mensen alsnog een verblijfsvergunning te geven.

Voor de parlementariërs, vluchtelingen en hun supporters organiseren wij op 18 maart een maaltijd en manifestatie avond zodat zij op die manier zelf contact kunnen maken met deze groep en ook met de mensen die hun ondersteunen.

Wij vragen vluchtelingenorganisaties deze campagne te ondersteunen.

Wat kan u of uw organisatie doen?

1. Inschatten welke vluchtelingen/families geschikt zouden zijn voor deze actie en vragen of zij ook bereid zijn om naar buiten te treden en mee te doen met deze actie.
  1. Aanmelding mogelijke kandidaten bij het coördinatiepunt.

  2. Met een korte samenvatting van de familiesituatie, procedureverloop mogelijk ook integratie en inburgering in de lokale gemeente.

  3. Doorgeven lokale contactpersoon/coördinator voor deze actie, naam organisatie, adres, telefoon, e-mail e.d. Zie hiervoor het aanmeldformulier op www.askv.nl/zonderpardon.

  4. Van de verhalen van deze mensen en de gebleken ondersteuning kan een klein boekje gemaakt worden, aan te bieden aan landelijke politici of de minister.

2. Een activiteit organiseren op 15-16-17 maart bij aankomst van de campagnebus in uw plaats.

  1. Om lokaal de aandacht te vestigen op de komst van de campagnebus kan een activiteit georganiseerd worden. Dit in de vorm van een soort ontvangstcomité voor de buspassagiers. Het thema kan zijn het ‘ingeburgerd zijn’ en ‘langdurig verblijf’. Te denken valt aan: een maaltijd, een tentoonstelling (in het gemeentehuis?), een toneelvoorstelling, een voetbaltoernooi, een tafeltennis toernooi, een sjoel middag, een rommelmarkt, een bingo, een cultureel evenement (muziek, dans, …), een kinderkledingbeurs, een … etc.

  2. Verzamelen en zichtbaar maken van de maatschappelijke steun voor deze vluchteling(en). De supportersclub; Kerk, school, voetbalclub, buurthuis, lokale politici Dit kan op verschillende manieren. Namelijk door handtekeningen (petitie) foto’s, video, adhesiebrieven, interviews, publicaties of uitzendingen in lokale kranten en media. Laat op zo’n bijeenkomst alle bezoekers/deelnemers iets in het gastenboek schrijven (en maak van het geheel een plakboek). Zorg voor pers/publiciteit daaromheen.

  3. Uiteindelijk het geheel aanbieden op het gemeentehuis en vragen wie er mee zou willen als supporter naar Den Haag, liefst ook een lokale politicus. Probeer in de gemeenteraad een motie aan te laten nemen over het niet op straat zetten van deze vluchtelingen. Deze politicus of andere supporter hoeft natuurlijk niet de hele week in de bus te zitten, ook moet er rekening gehouden worden met schoolgaande kinderen. Maar zij kunnen dan wel op de centrale actiedag op 18 maart naar Den Haag vertrekken en meedoen aan de protest avond.

Wij vragen u vriendelijk ons via het aanmeldformulier op www.askv.nl/zonderpardon (papier, fax, email, website) aan te geven wat u kunt doen om de campagne te ondersteunen.

Bron: e-mail Petra Schultz, 08-02-2004