De maat is vol!


Overzicht pamfletten
Maandag 6 sept. 2004 Heb je al plannen...
Zaterdag 3 juli 2004 Veelbelovende eerste bijeenkomst
Maandag 14 juni 2004 Welkom in de nieuwe polder!
Vrijdag 28 mei 2004 De 'Maat' is genomen!
Dinsdag 25 mei 2004 Dit kabinet is een 'maatje' te klein!
Maandag 24 mei 2004 De maat is vol! (3)
Vrijdag 21 mei 2004 De maat is vol! (2)
Woensdag 19 mei 2004 De maat is overgelopen!
Maandag 17 mei 2004 De Maat is Vol!


MAANDAG 6 SEPTEMBER 2004

De maat is vol! (8)

Heb je al plannen tegen dit kabinetsbeleid, of voor de vakbeweging?

Kom dan zondag a.s. naar de bijeenkomst van het Actiecomité De Maat Is Vol!

Zondag a.s. zal het Actiecomité De Maat Is Vol! een tweede bijeenkomst organiseren om met elkaar activiteiten te plannen voor de komende weken.
De vakbeweging heeft nu eindelijk de stap gezet om in verzet te komen. Misschien nog wat onwennig en wat laat, maar de beweging zit er weer in bij de vakbonden. En dat moet zo blijven.

Het is dus van groot belang om de geplande acties van de bonden tot een succes te maken. Zonder een sterke en kritische vakbeweging worden we door dit kabinetsbeleid en werkgevers compleet uitgekleed en gekielhaald.

Dus als je plannen hebt laat het ons dan weten.
Als je nog geen plannen hebt, maar je wilt verzet plegen tegen deze sociale afbraak, kom dan ook naar onze bijeenkomst.
Er zijn plannen genoeg, maar we moeten slim opereren in de nabije toekomst.

De voorzitters van de regionale actiecomités van de vakbonden van Rotterdam en Amsterdam zijn op de bijeenkomst aanwezig om uitleg te geven over de laatste stand van zaken met betrekking tot de acties in hun regio’s.

Meld je aan voor de tweede bijeenkomst van De Maat Is Vol! De bijeenkomst vindt plaats in Congrescentrum De Eenhoorn te Amersfoort. Na aanmelding ontvang je programma en routebeschrijving.

Kom in verzet tegen dit kabinet!

Actiecomité De Maat Is Vol!

Klik hier voor het inschrijfformulier


ZATERDAG 3 JULI 2004

De maat is vol! (7)

Veelbelovende eerste bijeenkomst 'De Maat Is Vol!'

Het Actiecomité De Maat Is Vol! organiseerde op 3 juli 2004 een landelijke bijeenkomst in Utrecht. Ruim honderd belangstellenden kwamen naar de Julianazaal in het Jaarbeursgebouw om elkaar te ontmoeten en van gedachten te wisselen over de vraag hoe wij de druk op de vakbonden kunnen vergroten. Maar vooral ook om actievormen te bedenken om de komende periode na de zomervakantie om Nederland weer op de Europese kaart te krijgen als een politiek asociaal land.

Er werd op de bijeenkomst gesproken door onder meer Niek Stam van FNV Bondgenoten. Hij vertelde hoe het initiatief 'De Maat Is Vol' tot stand is gekomen en wat het uitgangspunt is. Het kabinet heeft de werkende mensen en mensen die rond moeten komen van een uitkering, de oorlog verklaard. De actiegroep 'De Maat Is Vol!' vindt dat het tijd is om die confrontatie aan te gaan.

De aanwezigen in de zaal onderschreven zijn analyse: wij zijn uitgepolderd!

Er zullen in de komende maanden vele bijeenkomsten en andere actiegelegenheden zijn die te maken hebben met het voorzittersschap van Nederland namens de EU. Daar zullen wij gaan toeslaan. Heel Europa zal weten dat onze verworvenheden in sneltreinvaart gesloopt worden door Economische Terroristen, de vijanden van de werkende klasse: De Geus, Balkenende, Zalm en Schraven.

Wij gaan niet zitten wachten wat verder komen gaat. Wij, de werkende klasse, nemen het initiatief en wijzen daarnaast de vakbonden op hun verantwoordelijkheid. De vakbonden moet weer op koers komen en voorop gaan in de strijd!

Maar wij mogen en moeten geen genoegen nemen met het feit dat de vakbeweging een landelijke actiedag in het vooruitzicht heeft gesteld.

Er zal een lange en onuitputtelijke strijd moeten worden gevoerd en vanaf vandaag moet het verzet georganiseerd worden. Want de maat is vol!

Tijdens de bijeenkomst zaterdag gingen de belangstellenden met elkaar om tafel om kennis te maken en een netwerk te bouwen van regionale actiegroepen die in de komende tijd acties van de grond kunnen krijgen.

'De Maat Is Vol' heeft zaterdag handen voeten gekregen en is definitief van de grond gekomen!

Hou deze site in de gaten om de ontwikkelingen te volgen, of beter nog: sluit je aan!

Mail naar reacties@maatisvol.nl


MAANDAG 14 JUNI 2004

De maat is vol! (6)

Welkom in de nieuwe polder!

De afgelopen weken zijn wij druk in de weer geweest om de manifestaties in Rotterdam en Amsterdam tot een succes te maken. En dat is gelukt.

Maar we mogen nog zeker niet te vroeg juichen.
Het is nu van groot belang dat alle stemgerechtigden vakbondsleden gebruik maken van hun stemrecht en 'ja' stemmen als steunbetuiging voor de FNV. Het blijft raar, omdat normaliter een eindbod van de tegenpartij negatief wordt voorgelegd en de mensen dus 'tegen' moeten stemmen om het eindbod te verwerpen.
Maar ja, het is voor de goede zaak moeten we maar denken.
Waar wij zeker aan moeten blijven denken is hoe wij de druk erop kunnen blijven houden om de vakbonden in actie te krijgen.
Dat is de sleutel voor een betere toekomst voor de vele werkenden in Nederland.
Er zijn nog te veel bestuurders, kaderleden en leden die denken dat het allemaal wel goed komt.

Laat het duidelijk zijn: met dit Kabinet en werkgevers komt het niet meer goed.
Stel je voor dat er toch een akkoord komt met deze 'economische terroristen'. Dan krijg je als dank hiervoor ook nog te horen van de heer Jacques Schraven - voorzitter van de werkgeversorganisatie - dat men gewoon weer 40 uur per week moet gaan werken, geen loonsverhogingen, 5 vakantiedagen moet inleveren en seniorenverlof moet op de helling.
Waarom? De arbeidsmoraal in Nederland moet weer omhoog, want er staat een heel leger werkzoekenden nieuwe Europeanen bij de grens te wachten vanaf 1 mei 2004.

Wij zullen alles op alles moeten zetten om de huidige liberale machtspolitiek zo snel mogelijk weg te krijgen.
Dit is mogelijk. Maar dan moeten er vele acties georganiseerd gaan worden door de vakbonden.
Niet alle Hoofdbestuurders van de diverse bonden staan te trappelen. Maar dat maken zij niet uit. Dat recht is voorbehouden aan de mensen op de werkvloer, in uitkeringssituaties. Kortom: dat maken de leden uit.

Er zijn vele vakbondsleden die met smart zitten te wachten op een bezoekje van een vakbondsbestuurder die komt vertellen dat het zo niet langer verder kan.
Wij roepen iedereen op om zijn vakbond onder de hoogst mogelijke druk te zetten om daadwerkelijk wat te gaan doen aan serieuze belangenbehartiging.
Wij moeten ervoor zorgen dat er geen slap aftreksel uit de bus komt als compromis voor de gerezen Prepensioenproblematiek.

Zowel jong als oud gaat het onderspit delven met de onzalige plannen van dit Kabinet en werkgevers. Het is een werkgeversagenda die het Kabinet uitvoert.

Het Actiecomité De Maat Is Vol! organiseert op 3 juli 2004 van 12.00 uur tot 18.00 uur een landelijke bijeenkomst in de buurt van Utrecht.
Verdere informatie hieromtrent volgt nog. Houdt de datum al vast vrij en neem nog 3 mensen mee.
Doel van deze bijeenkomst is om elkaar te ontmoeten, gedachten te wisselen hoe wij de druk op de vakbonden kunnen vergroten als dit nog noodzakelijk mocht blijken na uitkomst van de diverse referenda. Maar vooral ook om actievormen te bedenken om de komende periode na de zomervakantie om Nederland weer op de Europese kaart te krijgen als een A-sociaal politiek land. Er zullen vele momenten zijn die te maken hebben met het voorzittersschap van Nederland namens de EU.

Daar zullen wij gaan toeslaan.
Heel Europa zal weten dat onze verworvenheden in een sneltrein vaart gesloopt worden door deze Economische Terroristen.
De vijanden van de werkende klasse zijn De Geus, Balkenende, Zalm en Schraven.
En iedereen mag en moet dit weten.
Maar nog belangrijker: wij gaan niet zitten wachten wat komen gaat. Wij - de werkende en sociale klasse - nemen het initiatief en de vakbonden moeten ook hun verantwoordelijkheid nemen.

Wij mogen en moeten geen genoegen nemen met het feit dat de vakbeweging een landelijke actiedag in het vooruitzicht heeft gesteld.
Er zal een lange en onuitputtelijk verzet georganiseerd moeten worden die minimaal tot 1 januari 2005 zal moeten gaan duren. Daarna is het voorzitterschap van Nederland namens de EU voorbij en dan is het huidige Kabinet weer terug op aarde.

Wij gaan de Afrekening opmaken en de prijs zal hoog zijn voor dit Kabinet en werkgevers.

De Maat is vol!

Het allerbeste,

Actiecomité "De Maat Is Vol!"

PS. Binnenkort zal er op onze website http://www.maatisvol.nl de mogelijkheid bestaan om onze 2 T-shirts te bezichtigen en via e-mail te bestellen.


VRIJDAG 28 MEI 2004

De maat is vol! (5)

De 'Maat' is genomen!

Het lijkt op een oorlogsverklaring!
Het kabinet en diverse politici verklaren de werknemers de oorlog!
Er wordt niet meer onderhandeld!
De slijmjurken van de politieke vernieuwing liepen elkaar voor de voeten om in jubelende bewoordingen hun steun te krakelen aan dit kabinet.

Wat huiveringwekkende reacties van kamerleden:
Bert Bakker, D66:

 • Hij is niet bang dat er loonsverhogingen geëist zullen worden. Maakt u zich daar maar geen zorgen over hoor, leden van het kabinet.
 • Wat hebben die vakbonden toch een grote mond, hè?
De Vries, VVD:
 • Weet je wat? Dan dreigen we gewoon nog steeds met het niet meer A.V.V-en, hè Gerrit?
 • En als iemand wil opt-outen dan neemt'ie alles mee hoor!
 • En meneer de Geus, wat gaat u tegen die loonstijgingen doen?
Verburg, CDA:
 • Durf toch eens te veranderen vanuit die solidariteit!
 • En dat je hem daarbij sloopt is toch niet erg?
 • Het gaat alleen maar over je pré-pensioen en voor de rest slaapt u maar rustig verder!
 • En, vakbeweging, jullie moeten wat aan die stijgende werkloosheid doen! Daar zijn wij niet voor!
Balkenende kopte hem in!
Jan Peter vraagt solidariteit door de solidariteit met behulp van jongeren te slopen.
Jongeren die al een uitgeklede pré en pensioenregeling krijgen aangeboden in deze kabinetsplannen worden gevraagd die solidariteit nu te gelde te maken.....
De sociaal-economische gevolgen van deze maatregelen mogen níet leiden tot een verstoring van de verhoudingen tussen werknemers onderling.
"We moeten de economie versterken" zegt Jan Peter, maar dat betekent in eerste instantie de winstgevendheid van bedrijven te verbeteren en de sociale voorwaarden te verslechteren. Huidige prepensioenregelingen die afgesproken werden om werkgelegenheidsproblemen op te lossen worden nu door dit kabinet gezien als regelingen waar werknemers onverkort aan vast willen houden. Maar het houdt een keer op! Zegt Balkenende!

Niets is minder waar! Werknemers van vandaag de dag weten dondersgoed dat er veranderingen moeten komen in de wijze waarop deze regelingen werken.
Maar niet eenzijdig opgelegd en zeker niet zo abrupt als dit kabinet wil.
Daar komt alleen maar ellende van!

De baby-boomers zoals ze worden genoemd, de bijna zestigers van vandaag uit de bouw, publieke werken, transport, de zorg en zware industrieën enz. hebben wél deze samenleving opgebouwd, de infrastructuren voor onze sterke economie geleverd en dat niet altijd onder de ideaalste omstandigheden.
En ze worden nu wel heel ruw afgedankt!
En dat allemaal omdat we in het kader van Europa ons moeten gaan meten met de toetredende lidstaten waar het allemaal slechter is gesteld met de sociale voorwaarden.
Opvallend is ook dat het begrotingstekort niet meer wordt genoemd....

André Rouwvoet van de Christenunie vroeg nog om respijt, tijd voor ons om actie te voeren, maar dat krijgt hij niet.
Van As (LPF) vindt dat het 't kabinet zou sieren om die handschoen op te pakken, maar dat werd ter kennisgeving aangenomen.
Vendrik, GroenLinks, vroeg zich bezorgd af of dit nu werkelijk einde oefening was en daar kon hij volgens JanPeter wel van uit gaan.

Jan de Wit (SP) gaf het aan, de maat is écht vol! Voor ons helemaal!

We gaan aan de bak!
Kom naar de manifestaties van FNV Bondgenoten.

Actiecomité "De Maat Is Vol!"


DINSDAG 25 MEI 2004

De maat is vol! (4)

Dit kabinet is een 'maatje' te klein!

Dit kabinet trekt de grote broek aan!
Het wordt steeds duidelijker.
De Geus, Zalm, Balkenende en Schraven willen de collectiviteit in dit land slopen.
De werkelijke discussie gaat niet over de pensioen- of pré-pensioengerechtigde leeftijden.
Het hoge woord is er eindelijk uit.
Dit kabinet wil iedereen die in een collectieve prépensioenregeling zit de gelegenheid geven om zich, in het kader van de liberalisering van deze samenleving, aan die regelingen te kunnen onttrekken.

Hoe maakt dit kabinet werknemers medeplichtig aan het slopen van onze solidaire samenleving?
Door ze het idee te geven dat een ieder voor zijn eigen pensioen of prépensioen kan sparen.
Een leugen van het grofste soort!
Gedegen onderzoeken en opinies van vooraanstaande bestuurders van pensioenfondsen tonen aan dat de inzet van deze regering leidt naar een stelselmatige afbouw van ons zo geroemde sociaal verzekeringsstelsel. De regering durft zelfs te stellen dat sommige CAO-en in strijd zijn met het najaarsakkoord!
Zelfs voor het besluit over deze maatregelen neemt dit kabinet niet haar verantwoording, maar laat dit in al haar lafheid over aan de vakcentrales.
Doordat de zaken op het spits worden gedreven worden de vakbonden gedwongen om deze onmogelijke keuze bij hun achterban neer te leggen.

Dit zwaard van Damocles moeten we van ons afwerpen!
Dit kabinet laat ons tussen twee slechte opties kiezen, maar die keuze moeten wij helemaal niet willen maken!
Het is tijd om te laten zien dat we het niet meer pikken.
We hebben als burger het recht om deze politiek met hand en tand te bestrijden!!

Wat kunnen we daar aan doen?
We kunnen het initiatief nemen om elkaar te informeren over de stand van zaken via de vakbondslijn.
De vakbeweging heeft een steun in de rug nodig. Zorg dat je op een van de manifestaties van FNV Bondgenoten aanwezig bent.
Op 7 juni in Rotterdam en op 11 juni in Amsterdam.
Ook de voorlichtingsvergaderingen van de bonden moeten bezocht worden. De keuze is door de vakbeweging gemaakt. Nu ook de steun geven!

Veel is nog onduidelijk voor de mensen.
Daar kunnen we tijdens de manifestaties verandering in brengen.
In vele bedrijfstakken en sectoren zijn collectieve pré- en pensioenregelingen afgesproken en die moeten gehandhaafd blijven in ieders belang.
We mogen ons niet laten verleiden om de solidariteit met elkaar te verliezen!
Daar hebben we in het verleden te veel strijd voor geleverd.

Laat die solidariteit niet verloren gaan!

Volg de ontwikkelingen op de voet en laat je door de bestuurders van je vakorganisatie informeren over de stand van zaken rond de manifestaties.
Zij weten er ongetwijfeld meer van!!

Zoals jullie weten is de aftrap in ieder geval in de Havens en andere sectoren genomen.

Doe mee en laat het niet over je kant gaan!
Handen af van het prépensioen!
Handen af van de solidariteit!
Handen af van ons recht op een sociale oudedagsvoorziening!

Samen staan we sterk! Het Actiecomité De Maat is Vol!


MAANDAG 24 MEI 2004

De maat is vol! (3)

Acties voor dinsdag 25 mei worden opgeschoven

 • FNV Bondgenoten is bereid om vanaf 7 juni 2004 zelf manifestaties te organiseren
 • De Bond moet weer een Bond worden en dat ziet er naar uit dat het gaat lukken
 • Vanaf vrijdag 21 mei 2004 is er contact geweest tussen de leiding van FNV Bondgenoten, Niek Stam - sectorcoördinator Havens - en het Actiecomité De Maat Is Vol! omtrent de aangekondigde acties in de havens.
Het Actiecomité De Maat Is Vol! heeft aangegeven dat er acties zullen komen als de bond niet bereid is om zelf actiever te worden. Het onderhandelingstraject tussen sociale partners en Kabinet is immers ten einde. Er is geen resultaat wat de goedkeuring van de achterban kan dragen. Acties kunnen niet meer uitblijven.

Wellicht komt er een referendum. Hier is nog geen duidelijkheid over. Wat wel duidelijk is, is dat als er een referendum komt dat dit met een NEGATIEF ADVIES zal worden voorgelegd.

Het mandaat wat FNV Bondgenoten aan de FNV Vakcentrale had gegeven was veel strakker dan wat andere FNV-bonden erop na hielden.

Het zou goed zijn als de leden van de andere bonden, m.n. de ABVA/KABO en FNV Bouw hun bestuurders aan de tand zouden gaan voelen. Overigens was de informatie aan de leden van deze bonden uiterst slecht geregeld of al helemaal niet geregeld.

In de week van 7 juni tot en met 11 juni 2004 worden er 's avonds voorlichtingsvergaderingen gehouden.
Het Actiecomité De Maat Is Vol! heeft voorgesteld dat de bonden op de dag zelf onder werktijd manifestaties moeten organiseren.
Zoveel mogelijk werknemers van alle sectoren dienen hierbij aanwezig te zijn. De bonden moeten de werkgevers hierover maar informeren dat de werknemers voor een paar uurtjes er tussenuit gaan voor een bijeenkomst.
De werkgevers gaan ook onder werktijd naar hun vergaderingen van het VNO-NCW, AWVN of andere werkgeversclubjes.
We gaan nu eerst aan ons zelf denken. De Maat Is Vol!

Het Actiecomité De Maat Is Vol! vindt het een goede zaak dat FNV Bondgenoten de werknemers wil gaan opzoeken in de buurt van de werkplek.
Wij geven FNV Bondgenoten, maar zeker ook de andere bonden, de gelegenheid om dit naar behoren te doen. Dring er op aan bij jouw bond dat zij hieraan mee gaan doen.
Vanuit de havens is al bereidheid getoond om de manifestaties tot een succes te laten uitmonden.

SAMEN STAAN WE STERK.
LEG NEER HET WERK

DE VUT/PREPENSIOEN MOET BLIJVEN, DOE ME EEN LOL
DE MAAT IS NU ECHT VOL!

Het allerbeste, Het Actiecomité De Maat is Vol!


VRIJDAG 21 MEI 2004

De maat is vol! (2)

 • Hopelijk ook bij de top van de vakbeweging
 • Voorjaarsoverleg (voorlopig) mislukt
 • Eindelijk weer overzicht in de polder
 • Werkgevers en Kabinet aan de ene kant en werknemers aan de andere kant
 • Het verschil is niet een jaar langer doorwerken.
 • Het verschil is 2,5 jaar langer doorwerken en tegen welk percentage?
Het initiatief om een Actiecomité ' De Maat Is Vol' op te zetten is nu al succesvol. Vele mensen hebben gereageerd met de mededeling dat zij verheugd zijn dat er eindelijk eens duidelijke taal gesproken wordt en dat het tijd wordt voor acties.

Op dinsdag 18 mei 2004 hebben de werknemers van Corus al een aftrap gedaan door het werk tijdelijk stil te leggen uit protest en vooral als waarschuwing aan sociale partners. Het Voorjaarsoverleg heeft geen resultaat opgeleverd. De vakcentrales hebben deze week overleg met hun bonden omtrent het voorgestelde compromis.

Niemand, maar dan ook niemand is er gerust op dat de vakbeweging niet nog een keer de werknemers de dupe laat worden van het 'Polderoverleg'.

Zelfs Lodewijk de Waal geeft tijdens een interview op de radio aan dat de onderhandelingen op dit moment gevoerd worden op basis van wantrouwen jegens het Kabinet en werkgevers.

Wat is hier nieuw aan???
De werkgevers worden er altijd beter van als er een akkoord gesloten wordt.

 • De huidige VUT/Prepensioenregeling wordt goedkoper als de leeftijd omhoog gaat
 • Als er een akkoord komt dan zal er ook wel een loonmatiging aan vast zitten
 • De WAO is al naar de verdommenis
 • De ontslagvergoeding wordt naar alle waarschijnlijkheid gehalveerd. (Kassa voor de werkgevers)
 • Geen doorbetaling bij ziekte (boven de 70%)
 • Arbeidstijdenwet: wordt tot een minimum bescherming voor werknemers afgebroken
 • De collectiviteit onder de werknemers wordt gebroken
En het Kabinet dan?
 • Zij halen te allen tijde hun voorgestelde bezuinigingen binnen.
 • De collectiviteit onder de werknemers wordt gebroken
En de werknemers dan?
 • Zij moeten de prijs betalen van dit alles
 • Langer doorwerken
 • Minder inkomen bij langdurige ziekte
 • Straks hun ATV-dagen inleveren
 • Straks hun onregelmatigheidstoeslagen verlagen ten behoeve van reparatie van het prepensioen.
Het is allemaal zo voorspelbaar.
Maar laten wij het zover komen??
Wat ons betreft niet!

De werknemers willen de strijd aan.
En dat gaan we doen ook.

Op dinsdag 25 mei 2004 zal het eerste verzet op gang moeten komen.
(Corus heeft al even geproefd, maar er is veel meer nodig.) Alle werknemers in de havens (en hopelijk ook daarbuiten) moeten een gezamenlijk front gaan vormen.

Laat de werkgevers, vakbonden en Kabinet maar eens zien wat 'Jan met de pet' in zijn mars heeft. Ga om 13.15 uur de straat op. Loop met z'n allen de poort uit. Ga naar de bekende kruispunten in de havens en wacht daar de collega's van de avondploeg op. We gaan een signaal afgeven tot 16.30 uur. !!!

Wij zullen via deze website aanstaande maandag bekend maken waar de acties moeten gaan plaatsvinden.
We gaan ervoor!!!

Actiecomité De Maat Is Vol!


WOENSDAG 19 MEI 2004

De maat is overgelopen!

We worden aan de paal genageld!!
Het kabinet heeft haar ultimatum gesteld.
Eenzijdig wordt de collectiviteit die we jarenlang hebben opgebouwd, met veel geweld om zeep geholpen.
Keer op keer wordt door het kabinet een poging gedaan om het sociaal stelsel in Nederland te slopen.
Één van de eerste obstakels die geruimd moeten worden zijn de collectieve afspraken die werknemers hebben gemaakt om de mensen die een zwaar beroep hebben op een redelijke leeftijd met prepensioen te sturen voordat zij in gesloopte toestand in een gesloopte WAO terechtkomen.

Stand van zaken.
Vanmorgen, woensdag 19 mei '04 is duidelijk geworden dat het kabinet en de werkgevers weer ouderwets recht tegenover de vakbonden komen te staan, zoals het hoort.

Kabinet en werkgevers sturen, ondanks evenwel zwakke pogingen van de vakorganisaties om het poldermodel overeind te houden, aan op een keiharde confrontatie. Zoals het hoort!
We zitten echter krap in de tijd.
Vakbonden hebben verzuimd en er geen tijd aan willen besteden om nog wat aan weerstand te organiseren.
Het ontbeert ze aan mogelijkheden om acties op poten te zetten. Daarom zullen we zelf in actie moeten komen.

Tijd voor burger-initiatief!
Het wordt nu tijd voor ons om te laten zien dat we het niet langer pikken! Iedereen kan op z'n eigen manier laten merken dat het in dit land de verkeerde kant op gaat.
Je ondersteunt daarmee de bestuurders van de vakcentrales in hun onderhandelingen van aanstaande maandag 24 mei en je laat als burger zien dat je het niet eens bent met de standpunten van dit kabinet.

Gaat het alleen maar om het prepensioen?
Nee, natuurlijk niet. Want als deze slag wordt verloren staan de volgende sloopplannen van dit kabinet alweer op het programma:

 • Nog steeds wil dit kabinet onder leiding van Harry Balkenende de volgende maatregelen doorvoeren, gruwelen jullie mee?
 • Duur van de WW: beperken tot max. 1,5 jaar!
 • Arbeidstijdenwet "vereenvoudigen": De werkgever bepaalt hoe lang je werkt, zonder wettelijke beperkingen, bijv: De mogelijkheid 3x p/w 12 uur per dag te kunnen werken en de nu max. 5 late nachten uitbreiden naar 11!!

De ontslagregeling moet vereenvoudigd worden.
Werkgevers hoeven werknemers die ontslagen worden straks nog slechts maximaal 6 maandsalarissen mee te geven.
Daarnaast leidt deze aanval op het prepensioen tot de definitieve ontmanteling van de AOW.
Dit betekent dat toekomstige generaties, onze kinderen en kleinkinderen, niet meer op een sociaal acceptabele wijze in hun oude dag kunnen voorzien.
CAO's moeten ontmanteld worden omdat wij anders niet meer zouden kunnen wedijveren met lage lonenlanden die tot de EU zijn toegetreden.
We moeten baas blijven op ons eigen werk. Iedereen die komt werken onder de CAO. PUNT!

Is dit onze erfenis aan de toekomstige generaties? Dit mogen we niet toelaten!

Kom in aktie!!!

Actiecomitie De Maat is Vol!


MAANDAG 17 MEI 2004

De Maat is Vol!

Het is nu of nooit!

60 jaar voor VUT/Prepensioen moet blijven!

He, van wie is dit pamflet nu weer?
En wat moeten ze van mij?

Wij zullen ons eerst even voorstellen:
Dit is een initiatief van werknemers in Nederland, maar vooral van de Nederlandse havens. Wij willen op momenten dat, de vakbonden nog niet in staat zijn om heldere keuzes te maken, hen helpen om dat wel te doen. De afgelopen periode hebben wij te vaak meegemaakt dat 'de vakbonden te veel met de wolven in het bos meehuilen'. Dit heeft telkens weer geresulteerd in 'inleveroperaties' van verworven rechten. Zo zijn de WW, WAO, doorbetaling tweede jaar bij ziekte en loonsverhoging in 2004 allemaal al gesneuveld. Nu is het de beurt aan de VUT/Prepensioenregeling.

Wat ons betreft mag dit nooit gebeuren.
Het Kabinet, met in hun kielzog de werkgevers, willen met alle geweld de collectiviteit bij werknemers breken. Dit willen zij omdat het dan in de nabije toekomst makkelijker is om goedkope arbeidskrachten in sectoren te laten werken. Zij hoeven die mensen dan immers geen VUT of Prépensioenregeling aan te bieden, Want die is er dan niet meer of nog voor een zeer beperkte groep.

Havenwerkers hebben in de afgelopen periode laten zien wat collectiviteit voor resultaat kan hebben.

De eerste slag tegen Portpackage is gewonnen. Het Najaarsakkoord is aan de haven voorbij gegaan. Waarom? Omdat zowel de vakbonden binnen de haven als de werkgevers dondersgoed wisten dat dit heibel zou betekenen.

Wat willen wij van jou?
De komende week kan wel eens cruciaal gaan worden. Op 18 mei 2004 is het Voorjaarsoverleg gepland De FNV-Bonden komen op 19 mei 2004 bij elkaar om te bespreken hoe zij met een moge1ijk resu1taat omgaan binnen hun ledenbestand.

Nu is al duidelijk dat FNV Bondgenoten tot nu toe een uitzonderlijke positie heeft ingenomen ten opzichte van de andere honden. FNV Bondgenoten heeft de FNV Vakcentrale en andere honden aangesloten bij de FNV medegedeeld dat zij zich niet kunnen vinden in de huidige uitkomsten van overleg.

Maar blijft FNV Bondgenoten bij hun standpunt als ze alleen blijven staan???
Dat is een belangrijke vraag. die alleen de leden van FNV Bondgenoten kunnen beantwoorden. Daarom is het heel belangrijk dat de druk op FNV-bondgenoten en de Bondsraad wordt opgevoerd. Wij zijn van mening dat als FNV Bondgenoten niet 'klip en klaar' aan het einde van de Federatieraad van 19 mei in de pers mededeelt dat 60 jaar als VUT/Prepensioen leeftijd mogelijk blijft, dat dan de achterban van FNV Bondgenoten en anders-georganiseerden een signaal moet afgeven.

Wij willen niet 'verkocht en verraden' worden door de bond.
Dan moeten we maar aan de bak, Een mooie gelegenheid om hemelvaartsdag massaal te gaan vieren in de havens van Nederland. En dan moeten we de week daarop maar de andere sectoren in Nederland aan de tand voelen.

Er is nog maar weinig tijd en er is veel te verliezen.
Stop het overleg toer werkgevers en Kabinet. Ga de werknemers in de bouw, spoor. busvervoer en anderen mobiliseren, Wij kunnen met zn allen het transport van goederen naar bouw'plaatsen. supermarkten en distriparken stil zetten. Met of zonder de steun van de bond.

FNV Bondgenoten zegt wel dat zij ons steunen maar dat het nu nog niet het moment is.

Wij geven ze graag het voordeel van de twijfel, maar we moeten zeker zijn van onze zaak.

Dus moeten wij nu het heft in eigen hand nemen, totdat de bond het ook zeker weet.

Het allerbeste,
Actiecomité De Maat is Vol!

Reageren?

Ga naar www.maatisvol.nl
(Je kan daar ook deze tekst downloaden om door te sturen of af te drukken en te verspreiden.)


Welkomstpagina Solidariteit