UITNODIGING

16 November 2004
19.00-23.00 uur
De Kargadoor
Oudegracht 36
Utrecht

Presentatie van het nieuwe boek van Sjaak van der Velden

Werknemers in actie. Twee eeuwen stakingen, demonstraties en andere acties


(uitgeverij Aksant).

Ingeleid en van commentaar voorzien door:

  • Henk van der Kolk, voorzitter FNV Bondgenoten
  • Niek Stam, woordvoerder van ‘De maat is vol’ en sectorcoördinator Havens FNV Bondgenoten
Optreden van het havenarbeiderscabaretduo

DuoHoeDanOok

Toegang gratis en er is koffie