Stop de heksenjacht!

WAC opnieuw bedreigd door de Israëlische autoriteiten

De Israëlische instantie, die 'non-profit organisaties' registreert wil het Workers Advice Center (WAC) uitschrijven. Het WAC zou zijn doelstellingen - de rechten van arbeiders verdedigen - niet nakomen en geld doorsluizen naar een politieke partij. Als het WAC wordt uitgeschreven, komt zijn voortbestaan in gevaar. Al eerder lag het 'register voor non-profit organisaties' dwars, zie Solidariteit nr. 102. Hoe met bureaucratie politiek wordt bedreven.

Het WAC ontkent de aantijgingen. Sinds de registratie als 'non-profit organisatie' in 2000 heeft het WAC al zijn middelen ingezet voor de ondersteuning van arbeiders die (door de Israëlische bonden) slecht worden vertegenwoordigd. Het betreft voornamelijk Arabische arbeiders, waarvoor het WAC werkteams heeft georganiseerd, onderhandelt met aannemers en ondersteuning levert bij juridische procedures tegen de Israëlische bureaucratie. Het 'register voor non-profit organisaties' beschikt over de financiële verantwoording van het WAC, waaruit éénduidig blijkt dat er geen shekel naar welke politieke partij dan ook gegaan is.

De aanleiding

In 2000 heeft het 'register voor non-profit organisaties' onder druk van een gerechtelijke uitspraak het WAC moeten inschrijven. Al een jaar later kwamen de aantijgingen dat "het WAC niet de doelen nastreeft waarvoor het is opgericht, maar een mantelorganisatie is voor politieke activiteiten". De aanleiding bleek een klacht van een ontevreden ex-medewerker te zijn die een proces tegen het WAC had verloren. Na zijn valse verklaring kreeg hij van het register het recht zijn eigen, concurrerende 'non-profit organisatie' op te zetten.

Het register moet in zijn rapport erkennen dat het WAC veel inspanning in het zoeken van werk stopt. Maar de verborgen agenda zou de ondersteuning van de partij Organisation for Democratic Action (ODA) zijn. Activisten die een centrale rol spelen in de ODA, zouden actief zijn in het WAC. In het rapport worden deze personen met naam en toenaam genoemd en vermeld dat ze in de jaren tachtig beschuldigd zijn van het PLO-lidmaatschap. Enkelen hebben daarvoor in gevangenis gezeten.

Dat het WAC qua ideeën dichtbij de ODA staat, heeft niemand ontkend. Dat leden van de ODA actief zijn binnen het WAC is niets bijzonders. De ODA is een legale politieke partij en het is voor leden van een politieke partij niet verboden actief te zijn in een 'non-profit organisatie'. Dat doen alle politieke partijen namelijk en geen van de 'non-profit organisaties' wordt hierop aangesproken. De behandeling van het WAC door het register heeft veel weg van een 'vendetta'.

De oorzaak

Meer dan zeshonderd arbeiders vormen het WAC. Het is open voor iedereen, onafhankelijk van nationaliteit, geslacht, religie of politieke stroming. De organisatie is gebaseerd op arbeiders en veldcoördinatoren die samenwerken in een eendrachtige sfeer, zonder verschil tussen Arabische en Joodse leden. De leiders worden gekozen in democratische verkiezingen. De leden bepalen de politiek en de agenda van het WAC. Als het register hierin probeert in te grijpen, schendt het de rechten van de leden.

In de afgelopen vier jaar heeft het WAC arbeidsovereenkomsten gesloten met vijftien aannemers, waaronder de grootste van Israël. Het WAC zorgt voor de banen van honderden Israëli. WAC-vertegenwoordigers overleggen regelmatig met de parlementscommissie voor gastarbeiders. Het WAC is als vertegenwoordigende organisatie erkend door het arbeidsbureau en het ministerie voor Handel en Industrie.

De vendetta van het register moet echter in een brede context worden gezien. De Ben-Gurion universiteit van Negev waarschuwt in een studie voor de overmatige ingrepen door de autoriteiten, in het bijzonder door het 'register voor non-profit organisaties'. Het register bemoeit zich vooral met organisaties die aan een sociale verbetering werken. Die worden dan met de autoriteiten geconfronteerd. Organisaties die in de Arabische sector werken, zijn vooral de dupe, blijkt uit de studie.

De aanval op het WAC moet gezien worden in relatie met de sociaal-economische situatie in Israël op dit moment. De regering heeft de laatste jaren op 'sociale zaken' bezuinigd en duizenden buiten het vangnet van de sociale verzekering laten vallen. De plaatsen in de periferie, met name de Arabische dorpen, hebben een verwoestende sociaal-economische ontwikkeling ondergaan. Vanwege haar neoliberale agenda vervolgt de overheid organisaties zoals het WAC, die opkomen voor het recht van de achtergestelden en verwaarloosden.

Campagne

Het WAC is niet van plan toe te geven aan de druk ven het register. Het zal gebruik maken van zijn contacten met vakbonden over de hele wereld, met inbegrip van de International Labour Organisation (ILO), en om solidariteit vragen. De "conventie betreffende de vrijheid van organisatie en de bescherming van het recht om te organiseren:C087" - in 1950 in werking getreden, in 1957 door Israël ondertekend - verplicht alle lidstaten hun arbeiders vrijheid van organisatie toe te staan. Hiertoe hoort de vrijheid om de interne regels vast te stellen, activiteiten te plannen en de leiders te kiezen, zonder dat de overheid zich daarmee bemoeit.

Het WAC roept alle mensenrechtenorganisaties en allen die geven om de vrijheid van organisatie en meningsuiting in Israël, mee te doen in de strijd tegen de vendetta van het 'register van non-profit organisaties'.

Mr. Assaf Adiv, nationale coördinator van het WAC, 15 november 2004
(vertaling Jan Taat)

Een gedetailleerd rapport is op aanvraag beschikbaar. Solidariteitsbetuigingen kunnen naar het onderstaande adres worden gestuurd. Het WAC zal op korte termijn een protestbrief uitbrengen, die per e-mail naar de betrokken autoriteiten kan worden gestuurd. Indien u, uw vakbond of uw organisatie deel wilt nemen aan deze campagne, kunt u contact op nemen met Mr. Assaf Adiv, e-mail: asafadiv@netvision.net.il . Het adres van WAC is: Workers Advice Center, Head Office: Jaffa, POB 41199 Israel 61411, tel +972-3-6839145, fax +972-3-6839148, e-mail: wacnas@netvision.net.il, webstek: www.workersadvicecenter.org


Welkomstpagina Solidariteit