Boekenbeursbericht - Het wordt gelezen!

Hans Boot, 7 augustus 2005

Wie "Om de vereniging van de arbeid" - het boek dat Solidariteit in juni 2005 uitbracht - nog niet gekocht, besteld of cadeau gegeven heeft, kan dat snel goed maken. Bestellen voor 21 euro, dat is inclusief een deel van de verzendkosten, plus een leesbare verrassing: redactie@solidariteit.nl of 020-6946586. Via de boekhandel kan natuurlijk ook: isbn 90-72854-03-9.

"De artikelen variëren van theoretische economische beschouwingen tot stukken over illegale arbeid en over vrouwen binnen de vakbeweging. Een van de weinige onderwerpen die onderbelicht blijven is de rol van de vakbeweging op lokaal niveau", schreef Dirk Kloosterboer in het Actieblad Ravage van afgelopen juli. In het kaderblad van FNV Bondgenoten (augustus 2005) wordt eenvoudig gesproken van een "kloeke bundel" en krijgt de presentatie van 18 juni de volle aandacht.

Na de verzending aan de abonnees druppelen de bestellingen binnen - tot nu toe precies vijftig. Zo vindt het boek zijn weg, wordt het gelezen, roept het naar wij grondig hopen discussie op en lukt het "de grote stilte over de 'onbewogen beweging' te doorbreken", zoals dat in de Verantwoording gewenst wordt.