Discussieavond over de Europese grondwet

EEN GRONDWET VOOR IEDEREEN?

Keer het Tij Den Haag

Een activiteit georganiseerd door keer het Tij.
Vrijdag 11 maart, wijk en dienstencentrum de Kronkel, Westeinde 425, Den Haag.
Zaal open 19.30 uur, aanvang 20.00 uur.

Sprekers:
*Joost Lagendijk [Groen Links],
*spreker van de [Partij van de Arbeid],
*Willem Bos [Comite Grondwet Nee].

In juni vindt in Nederland een referendum over de Europese grondwet plaats. In deze grondwet worden onder andere afspraken gemaakt over de vrije markt, op justitieel gebied, over het militair en buitenlands beleid en over het asielbeleid. Ter voorbereiding komen op deze discussieavond van Keer het Tij Den Haag voorstanders en tegenstanders aan het woord.

Tegenstanders vinden dat er over het sociaal beleid in de grondwet niets is geregeld. Ook is er kritiek op het democratisch gehalte van de grondwet, bijvoorbeeld op de invloed van het Europees parlement op de Europese Commissie. Zij vinden dat er op de terreinen buitenlands beleid en defensie sprake is van een gebrek aan democratische controle.

Andere critici vinden weer dat door overdracht van bevoegdheden aan van de nationale staten aan Brussel je de vervreemding tussen burger en politiek vergroot. Populistische stromingen kunnen hiervan profiteren. Er moeten juist weer meer bevoegdheden naar de lidstaten.

Kritiek is er ook op het militair beleid. In de grondwet wordt de instelling van een Europees bewapeningsbureau geregeld. Tegenstanders voorzien herbewapening en een toename van de wapenexport. Een van de artikelen schept de mogelijkheid om militaire middelen ook buiten het grondgebied van de Europese Unie in te mogen zetten. Wordt hiermee de weg vrij gemaakt voor Europees preventief optreden?

Voorstanders vinden dat verwerping van de grondwet in een grote lidstaat niet zal leiden tot verbeteringen in de tekst, maar tot het uitkleden ervan. Je moet juist de kansen benutten die de grondwet biedt. Het referendum is een antwoord op de kloof tussen de burgers en de Europese politiek.

Voorstanders stellen dat de aanstelling van een Europese minister van Buitenlandse Zaken, ook lid van de Europese Commissie, kansen schept voor het Europese parlement om democratische verantwoording en transparantie af te dwingen. Vernieuwingen in de grondwet als het burgerinitiatief, de grotere wetgevende bevoegdheden van het Europees parlement, de versterkte rol van de nationale parlementen en meer openbaarheid, zijn verbeteringen.

De instelling van een bewapeningsbureau en militaire kopgroepen hebben niet met de grondwet te maken: ze komen er ook zonder grondwet. De Europese landen hebben verschillende meningen over de veiligheidsrol van Europa. Hierdoor is de kans op een eigenmachtig Europees optreden klein.

Is het waar dat deze grondwet Europa meer democratie brengt, meer rechten voor minderheden en een beter milieubeleid. En als dat zo is, weegt dat dan op tegen de nadelen? Wie is eigenlijk het meest gebaat bij de Europese grondwet die nu wordt voorgelegd?


Verdere info:
www.keerhettij.nl