Nieuw boek over havenstaking 1970

Sjaak van der Velden, 1 augustus 2005

Eind deze maand is het precies 35 jaar geleden dat de grootste na-oorlogse haven- en metaalstaking in Rotterdam uitbrak. Deze staking was de aanzet tot een massale stakingsbeweging in Nederland waar uiteindelijk meer dan een miljoen mensen aan meededen. Bovendien leidde ze tot de grootste loonstijging ineens die ooit in ons land is voorgekomen.

Op 3 september organiseert de Vakbondshistorische Vereniging (VHV) in het gebouw van de Kamer van Koophandel, Blaak 40, Rotterdam een symposium over deze gebeurtenissen. De vraagstelling voor de bijeenkomst is wat de huidige samenleving en vakbeweging van de staking uit 1970 kunnen leren.

In het forum zitten

  • Paul van der Laar, stadshistoricus van Rotterdam
  • Sjaak van der Velden, verbonden aan het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis
  • Foeke Kuiper, oud-onderhandelaar namens de Scheepvaart Vereniging Zuid
  • Kees Marges, oud-secretaris van de International Transportworkers Federation (ITF)
  • Henk van der Kolk, voorzitter FNV Bondgenoten
De zaal gaat om 13.00 uur open.

Na de discussies waarin ook mensen in de zaal aan bod komen, wordt een boek over de staking gepresenteerd door de voorzitter van de VHV, Jaap van der Linden.
De titel van het boek luidt: Sjaak van der Velden (red), Kranen over de wal. De grote Rotterdamse metaal- en havenstaking van 1970 en verschijnt bij uitgeverij Aksant te Amsterdam.

De happening wordt besloten met een borrel vanaf 17.00 uur, waarna u ruim de gelegenheid heeft nog te genieten van de Rotterdamse havendagen die de stad voor de zoveelste keer dit jaar op haar kop zetten.
Houdt u er wel rekening mee dat de kans groot is dat op deze dag het openbaar vervoer in Rotterdam (de RET) staakt. Wij praten erover en om ons heen gebeurt het dan. In een Grieks drama hadden ze dit niet kunnen bedenken.

De toegang is vrij