Laatste nieuws over "Om de vereniging van de arbeid"

Hans Boot, 26 juni 2005

De presentatie van het boek van Solidariteit "Om de vereniging van de arbeid" - zaterdag 18 juni 2005 - werd door ongeveer 50 mensen bezocht.

Een aangenaam grote belangstelling die gehonoreerd werd door een interessant forumdebat dat in gang werd gezet door Dick de Graaf (abonnee van het eerste uur, tot voor kort werkzaam bij FNV Bondgenoten), Marcel van der Linden (hoogleraar sociale bewegingen Universiteit van Amsterdam, werkzaam bij IISG), Jan Willem Stutje (historicus, werkt aan biografie van Ernest Mandel). De tekst van de bijdrage aan dat forum, of de aantekeningen, van Dick en Jan Willem bieden we graag aan. Marcel sprak aan de hand van een paar handgeschreven opmerkingen over het 'social movement unionism' waarop we nog zullen terugkomen.

Mesut Yilmazcan, in wiens restaurant Levant de presentatie plaatsvond en lid van de redactie van Solidariteit gedurende de jaren 1982-1985, kreeg als waardering voor zijn gastvrijheid een boek cadeau. Zo sloten we een periode af. In 1982 begonnen in de kantine van de Schelde in Vlissingen, als gast van de bedrijfsledengroep van de Industriebond FNV, eindigden we op het terras van Levant aan het water aan de achterkant van de Weteringschans in Amsterdam. En al die tijd ging het over de toekomstkansen van een progressieve vakbeweging.

Inmiddels is de verkoop van het boek aan de gang. Uit ervaring weten we dat het pas van hand tot hand gaat als de inhoud van mond tot mond gaat. Aan u het vriendelijke verzoek daaraan mee te doen. Op deze website is daarvoor informatie beschikbaar.

Prijs: 20 euro, plus 1 euro verzendkosten. Te bestellen via redactie@solidariteit.nl of 020-6946586. ISBN: 90-72854-03-9.


Bijdragen Dick de Graaf en Jan Willem Stutje