Persbericht Solidariteit 11 juni 2005

Boekpresentatie "Om de vereniging van de arbeid"

Zaterdag 18 juni 2005 - Amsterdam - 14.00-16.30 uur.

Boekpresentatie en debat Globalisering en vakbeweging

Na het poldermodel, kansen voor een internationaal en progressief georiŽnteerde vakbeweging? Debat met Dick de Graaf (FNV), Marcel van der Linden (IISG) en Jan Willem Stutje (Solidariteit). Cafť-Restaurant Levant, Weteringschans 93, vlak bij het Leidseplein. Gratis.

Om de vereniging van de arbeid

Na 23 jaar sluit Solidariteit, blad voor een strijdbare vakbeweging, zijn bestaan af met een stevig boek, waarvoor Greetje Lubbi het voorwoord schreef. De titel "Om de vereniging van de arbeid" suggereert terecht een plaats in de geschiedschrijving van een eeuw moderne vakbeweging.

Na het trotse "Om de plaats van de arbeid" in 1956 van Frits de Jong en het hoopvolle "Voor de bevrijding van de arbeid" in 1975 van Ger Harmsen en Bob Reinalda, blijkt in 2005 de klassieke taak van de vakbonden hun achilleshiel. Behalve dat ze - genesteld in de macht - slechts een kwart van de beroepsbevolking weten te verenigen, hebben ze een blinde vlek voor de snelgroeiende rafels van het internationale kapitalisme. Voor werkende armen, flexmensen en langdurig werklozen. Voor al of niet 'illegale' werknemers en werkneemsters in de informele arbeid, jongeren en de velen in de marges van de gereguleerde arbeid. Allemaal 'perifere' groepen: onmisbaar voor de economie, afgesloten van de vakbeweging.

Om "Vereniging van de arbeid" zoekt verklaringen voor deze dode hoeken in het blikveld van de vakbonden. In en buiten de globaliserende economie, in en buiten de Nederlandse en internationale vakorganisaties.
Rode draad in zeventien hoofdstukken van onder anderen Richard Hyman, Alfred Kleinknecht en Marcel van der Linden: alleen door over de volle breedte te organiseren, maakt de vakbeweging kans op een progressieve toekomst die verenigt in plaats van uitsluit.

Prijs van het boek - 224 pagina's inclusief een fotoserie - 20 euro. ISBN: 90-72854-03-9. Te bestellen bij redactie@solidariteit.nl of 020-6946586.