Een dank- en eerbetuiging voor Rein van der Horst

De uitvinder van 'het meedenksyndroom'

Hans Boot

Op woensdag 9 februari 2005 is Rein van der Horst overleden. Rustig en voldaan, op 84-jarige leeftijd.
Velen hebben aan de oprichting van Solidariteit bijgedragen, maar Rein schreef ruim twee jaar voor de officile stichtingsvergadering een artikel in het weekblad De Nieuwe Linie - 17 september 1980 - onder de kop "Impasse in de Industriebond FNV. Duidelijk signaal nodig": "Wil men de basis van de bond uit de huidige, groeiende stemming van moedeloosheid en apathie halen, dan is van de kant van de oppositionele kaderleden een duidelijk signaal nodig. Dat is k een kant van de verantwoordelijkheid die zij dragen." En Solidariteit werd zo'n signaal.

Bij mijn laatste bezoek, december 2004, haalde hij maar weer eens aan dat de "derde helft" van zijn leven hem veel moois gebracht had en dat hij daaronder ook Solidariteit rekende. Hij doelde op de ruim dertig jaar na zijn hartoperatie die hem in 1972 een kwakkelend bestaan leek te voorspellen. Rein voegde daar dan graag aan toe: "Voorspellen is niet de sterkste menselijke kwaliteit, dat hebben we ook wel op andere manieren gezien."
Tot 1998 bleef hij lid van onze redactie, soms wees hij best een beetje trots op n van zijn uitvindingen: het meedenksyndroom, waaraan de moderne vakbeweging steeds meer leed. Zich ergerend aan de reclameslogan "De bank denkt met u mee", stelde hij vast dat de leiding van de vakbeweging niet alleen aan tafel was geschoven met de heersende macht, maar daar al meedenkend voor de arbeidersklasse steeds kwalijker 'adviezen' verstrekte.

Ter gelegenheid van nummer 75 van Solidariteit voerde Jeroen Zonneveld een lang gesprek met Rein van der Horst in het kader van de prachtige serie "Drijfveer". Terug te vinden - ook op deze website - in nummer 75, oktober 1996, en nummer 77, februari 1997. De titel van het eerste deel kan als Reins leerstuk opgevat worden: "Ik geloof niet in sociaal-democratische illusies".