Flexmens, Greenpepper Project, Searchweb en AGA presenteren:
Het PrecairForum

De welvaartsstaat voorbij?

PrecairForum voorbereidingsgroep, 5 februari 2005

Op zaterdag 12 februari vindt op de Plantage Doklaan in Amsterdam het PrecairForum plaats, een forum over bestaansonzekerheid. De term precair of bestaansonzeker - of het nu is als legale of geïllegaliseerde migranten, als werkzoekenden zonder recht op een uitkering, als free-lancers, uitzendkrachten of part-timers - verwijst naar de permanente fragiliteit van je inkomen, je werk en je huisvesting.

Migranten, ongedocumenteerde en geïllegaliseerde werkers (in het bijzonder vrouwen) zijn degenen die de hardste klappen van deze groeiende precarisering te verduren hebben. Institutionele discriminatie en de dreiging van detentie en uitzetting versterken de al bestaande economische onzekerheden. De stad, het scenario van deze processen van in- en uitsluiting, wordt getransformeerd en geprivatiseerd, de publieke ruimte erodeert, de sociale huur wordt afgebroken en volksbuurten 'opgewaardeerd';. Het PrecairForum is dus een poging ideeën en initiatieven rond deze ontwikkelingen bij elkaar te brengen, met het idee dat het niet meer voldoet om de welvaartsstaat van de jaren '70 terug te eisen. We moeten op dit moment juist vooruitkijken, de horizon verkennen naar nieuwe strategieën voor sociaal activisme.

Op 12 februari willen we een aanzet geven tot discussie over deze thema's, door Nederlandse groepen bijeen te brengen die actie voeren rond een van de volgende thema's: 1) Migratie en Precaire Arbeid 2) Flexwerk, en 3) De Stad. Er komen sprekers uit binnen- en buitenland om te vertellen over hun perspectieven en ervaringen, en daarnaast zullen films vertoond worden van de Precarity-dvd, met onder andere beelden van MayDay2004 in Milaan en Barcelona.

Naast een korte paneldiscussie vinden er drie interactieve workshops plaats, waarin we willen brainstormen hoe we in onze eigen steden verschillende concrete gevechten kunnen verbreden voor een levendige sociale beweging. Een workshop zal zich richten op de zelforganisatie van flexwerkers, eentje over de positie van migranten en domestic workers (ofwel werksters), en de derde over woonstrijd en het gevecht om de ruimte in de stad. We nodigen iedereen van harte uit voor deze discussies. Op het Forum zal gezorgd worden voor lunch en avondeten.

Op de site van PrecairForum [www.precairforum.nl] is meer info te vinden, evenals een flexgame en relevante teksten.

Plaats: Plantage Doklaan 12, Amsterdam
Begin: 14.00 uur