Open brief van Klaas Strooker

Pleidooi behoud karakter 5 mei

Geachte lezer,

Met klem protesteer ik tegen het omvormen van Bevrijdingsdag, 5 mei, tot de dag van de democratie. Hoewel ik mij kan vinden in de instelling van een dag van de democratie, gaat het mij te ver hiervoor Bevrijdingsdag te gebruiken. De bevrijding van het Nationaal Socialisme is nog steeds actueel. Twee minuten stilstaan op 4 mei, de herdenking van het begin van de bezetting is onvoldoende.

Als wij een dag van de democratie nodig vinden, laten we dan ook het lef hebben hiervoor een andere datum te nemen en niet een datum die voor veel mensen zeer belangrijk is.

Hoogachtend,

Klaas Strooker

klaasstrooker@tiscali.nl