La precarité toujours

Over de Franse protesten, Flexmensen en onzekerheid als levensconditie

Op de traditionele "dag van de arbeid" organiseert Flexmens.org samen met de Balie en Greenpepper magazine een debat. Met sprekers, film en columns, draait het om de thema's flexibiliteit en onzekerheid.

ma 1 mei / 20.00 uur / de Balie / Kleine Gartmanplantsoen 10 / Amsterdam / toegang gratis / voertaal Engels

1 mei De BalieMassale demonstraties, spoorlijnen geblokkeerd, universiteiten bezet: de Franse jeugd heeft met haar energieke protest het vraagstuk van de ‘precairheid’ in de massamedia gelanceerd. Slechts een paar maanden terug waren het de jongeren in de Banlieues die met niet minder confronterende actiemethoden hun kaarten op tafel legden. In Nederland is de term precairheid nog nauwelijks ingeburgerd. Precairheid, of “precarité” in het Frans, verwijst naar onzekere en flexibele werk- en levensomstandigheden die onze maatschappij in steeds sterkere mate kenmerken.

Sociale bewegingen uit binnen- en buitenland hebben het thema inmiddels tot kern van hun actiepraktijk gemaakt. In zo'n 20 Europese steden zullen op 1 mei EuroMayday-parades worden gehouden tegen bestaansonzekerheid in de nieuwe economie. Zij reppen over de opkomst van de Flexmens, de Brain- en Chainworkers als nieuwe sociale figuren. In Nederland is flexibiliteit al jaren een feit: een contract is altijd tijdelijk, zelden vast en nooit meer “for life” - geen vakbond die zich daar nog tegen verzet. Werk en inkomen zijn onzeker geworden, maar tegelijk heeft iedereen zijn vaste lasten, die allerminst flexibel zijn. Met de nieuwe zorgwet en een huurverhoging aan de horizon dreigt precairheid - zo lijkt het - ook in Nederland de norm te worden.

Is de onrust in Frankrijk daarom een model voor Nederland en Europa, of gaat het toch vooral om een lokale aangelegenheid? Is precairheid in Nederland een issue, en zo ja, wat zijn dan de consequenties voor hoe we denken over werk, leven en politiek? Spelen de vakbonden überhaupt nog een rol op dit terrein? En bieden de nieuwe geflexibiliseerde werkverhoudingen niet ook kansen voor een meer autonome levensstijl?

Op 1 mei, de traditionele Dag van de Arbeid, organiseert de Balie in samenwerking met Flexmens.org en Greenpepper Magazine een discussie waar deze vragen aan bod komen met gesproken columns, film, debat en verslag van de Euromayday.

Sprekers:

  • Anne Querrien (Franse sociologe en urbaniste, redacteur van Multitudes)
  • Rutger Groot Wassink (historicus)
  • Eddy Stam (organiser bij FNV bondgenoten)
Film:
  • Organising the Unorganizable (32 min, VS 2004)

Zie ook de aankondiging bij de Balie en het briljante artikel van Brian Holmes "Images of Fire" (www.debalie.nl).