Lezing - 100 jaar vakbeweging

7 mei 14.00 uur
De Burcht - Vakbondsmuseum
Henri Polaklaan 9
1018 CP Amsterdam

Historicus Sjaak van der Velden spreekt over de geschiedenis van de Nederlandse vakbeweging naar aanleiding van het honderdjarig bestaan van de FNV. Op 1 januari 2006 was het precies honderd jaar geleden dat het NVV, voorloper van de huidige FNV, werd opgericht. Van der Velden schreef met dit jubileum als aanleiding het boek Werknemers georganiseerd. Een geschiedenis van de vakbeweging bij het honderdjarig jubileum van de Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV). Daarin komt de gehele geschiedenis van de Nederlandse vakbeweging aan de orde, dus ook van het CNV en de Katholieke vakorganisaties.

Tegenwoordig is het vanzelfsprekend dat vakbondsvertegenwoordigers ook op het hoogste niveau meepraten en meebeslissen over de voorwaarden en omstandigheden waaronder mensen in Nederland werken. Dat is wel eens anders geweest. De mensen die de eerste vakbonden oprichtten deden dat in hun vrije tijd na een dag hard werken. Men werkte vaak zo'n veertien uur per dag, zes dagen in de week, zonder vakanties. De meeste bazen wilden helemaal niet praten met vakbondsmensen: ze ontsloegen ze liever.

De verandering naar de huidige situatie is niet zonder slag of stoot gegaan. Vaak is er bittere strijd voor geleverd. In Van der Veldens boek Werknemers in actie. Twee eeuwen stakingen, bedrijfsbezettingen en andere acties in Nederland (waarop hij in 2000 promoveerde) wordt de betekenis van actievoeren voor de geschiedenis van de Nederlandse vakbeweging onderzocht. Uiteindelijk is, ondanks de euforie van de 'nieuwe economie' van eind jaren negentig, de noodzaak van het bestaan van een sterke vakbeweging nog steeds actueel, evenals de noodzaak om daarvoor als het nodig is, strijd te leveren.

Toegang € 5 - Reserveren gewenst

Voor nadere inlichtingen: Jos Baars, 020-6241166.
www.deburcht-vakbondsmuseum.nl