P E R S B E R I C H T

Openbare burgerinspectie Kamp Zeist

Manifestatie en burgerinspectie tegen opsluiting vluchtelingen

Platform Burgerinspectie Kamp Zeist

Zeist, 15 september 2007

Een breed burgerplatform heeft vandaag een manifestatie georganiseerd bij de ingang van het detentiecentrum Kamp Zeist. Kamp Zeist is een gevangenis waar mensen zonder verblijfsvergunning in erbarmelijke omstandigheden en zonder proces voor onbepaalde tijd zitten opgesloten.
"Ontoelaatbaar", vindt het platform. Tientallen mensen hebben daarom na afloop van de manifestatie het terrein van het detentiecentrum betreden om zichzelf van de situatie daar op de hoogte te stellen. Bij het daarop volgende politieoptreden is overigens veel geweld gebruikt. Zo heeft de inzet van honden door de ME ertoe geleid dat verschillende personen medisch behandeld moesten worden.

De organisatoren zijn van mening dat de zeer slechte omstandigheden waarin de gevangenen verkeren, in de openbaarheid moeten komen. We kunnen niet tolereren, aldus het platform, dat de overheid vluchtelingen opjaagt en hen vervolgens als gevaarlijke criminelen gevangen zet, zoals bij een recente razzia van de politie in Amsterdam. Bovendien levert de regering nauwelijks informatie over de (brand)veiligheid van het detentiecentrum en over andere misstanden. Met de opsluiting van kinderen in het kamp handelt de regering in strijd met internationale mensenrechtenverdragen. Het platform baseert zich hierbij ondermeer op recente uitspraken van gerenommeerde organisaties zoals Human Rights Watch, Raad van Europa, Defence For Children en de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming.

Voorafgaande aan de inspectie vond een manifestatie plaats met dichters, muziek en een interview met overlevenden van de Schipholbrand. Diverse spreeksters en sprekers (waaronder Mohamed Rabbae en professor Alex Kalverboer) leverden kritiek op het huidige migratiebeleid in Nederland.


Voor meer informatie de website van het platform:
www.burgerinspectie.nl
Foto's zijn inmiddels beschikbaar op:
www.indymedia.nl/nl/2007/09/47073.shtml