Openbare bijeenkomst
(voor leden, niet-leden en potentiële leden AbvaKabo FNV)

Palestina-conferentie AbvaKabo FNV.
29 november 2007 te Rotterdam

Uitgesteld, lees verder...

In het kader van internationale solidariteit met Palestijnse vakbonden organiseert ABVAKABO FNV een landelijke Palestina-conferentie op donderdag 29 november.

Op deze conferentie geven we actuele informatie over de situatie waarin onze Palestijnse collega's zich staande moeten houden, stimuleren we concrete initiatieven en zogenaamde "twinning" projecten en bespreken we hoe ABVAKABO FNV tegemoet kan komen aan de oproep van onze Palestijnse collega's van PGFTU waar het sancties, boykot en moreel verantwoord investeren inzake Israëlische producten of dienstverlening betreft.

Locatie: Rotterdam, Zalencentrum Engels (naast CS)
Tijd: vanaf 10.00 uur tot ongeveer 17.00 uur.

Het programma bestaat o.a. uit:

  • Inleiding door panel van deskundigen en schets van de actuele situatie in Palestina met een oproep tot solidariteit door Anan Qadri van onze Palestijnse zusterbond, zelf actief in de zorgsector.
  • Lunch en Informatiemarkt met diverse stands en film.
  • Workshops gericht op informatie, vakbondslobby en -pressie en solidariteitsnetwerk begeleid door ervaren Britse collega's.
  • Afsluiting met conclusies en aanbevelingen.

Uitgebreidere informatie en aanmelding via http://www.abvakabofnv.nl/meedoen/bericht/landelijke_palestina_conferentie_abvakabo_fnv/

Aanmelden kan ook schriftelijk of per fax naar ABVAKABO FNV, Postbus 3010, 2700 KT Zoetermeer, faxnummer: (079) 35 21 226 t.a.v. Internationale Zaken, George de Roos.

ABVAKABO FNV leden kunnen afhankelijk van hun CAO vakbondsverlof krijgen op vertoon van deze uitnodiging.
Reiskosten kunnen mogelijk bij uw ABVAKABO FNV afdeling gedeclareerd worden.