Links en de economische crisis - HTIB, 1e Weteringplantsoen 2c Amsterdam *)

Bijeenkomst "Links en de crisis" - 13 december 2008

De economische crisis begint toe te slaan. De overheid en regerende partijen nemen plotseling ongekende (en kostbare) maatregelen om het financiële systeem te ondersteunen. Linkse organisaties in Nederland hebben tot nu toe weinig tegenwind gegeven, terwijl de gevolgen groot zijn en de crisis volgens deskundigen nog veel erger zal worden.

Tegelijkertijd biedt de crisis ook kansen om het bestaande economische systeem te bekritiseren en fundamentele alternatieven naar voren te schuiven. Tijd dus om degelijke antwoorden te bedenken.

Organisatoren: Vóór de Verandering, XminY Solidariteitsfront, Ander Europa en Klasse!
Reader kan hier gedownload worden (pdf, 500 Kb).

Programma

11.00-12.00 uur Inloop, koffie en thee.
12.00-12.45 uur Henk Overbeek, hoogleraar Universiteit van Amsterdam, Inleiding.
12.45-13.15 uur Willem Bos, Ander Europa, Inschatting effecten crisis: binnenlands.
13.15-13.45 uur Pauze.
13.45-14.15 uur Fiona Dove, Trans National Institute, Effecten op het Zuiden.
14.15-14.45 uur Jan Vugts, Werkgroep Vóór de Verandering, Kansen die de crisis biedt.
14.45-15.00 uur Pauze.
15.00-16.00 uur Marjolein van de Water, XminY Solidariteitsfonds, Korte interviews over standpunt en strategie met deskundigen op het gebied van: vakbeweging, vrouwen, parlement, activisme, minima, theorie, migranten, energie en 'militair keynesianisme'.
16.00-17.00 uur Vormen van themawerkgroepen voor vervolgactiviteiten en aankondiging van acties en campagnes.
17.00-18.00 uur Borrel.

*) Weteringcircuit, einde Vijzelgracht