FNV Midden-Oostenconferentie

Hoe kunnen we concreet invulling geven aan solidariteit met de collega's in het Midden-Oosten?

Met gasten uit de regio, paneldiscussie, workshops, meet & greet, muziek en borrel.
Datum: woensdag 11 februari 2009 Op verzoek van de Palestijnse vakbondsfederatie in verband met de tragische situatie in Gaza uitgesteld
Plaats: Bibliotheektheater op de Blaak in Rotterdam
Meer informatie bij secretariaatiz@abvakabo.nl
Aanmelden vóór 1 februari 2009 via www.abvakabofnv.nl/mo-conferentie
Deze conferentie is voor leden van FNV-bonden.

Thema

Op woensdag 11 februari 2009 organiseert de FNV met de aangesloten bonden voor haar leden een Midden-Oosten conferentie in het Bibliotheektheater op de Blaak in Rotterdam. Thema van de conferentie is "solidariteit met werknemers en vakbonden"
Met de organisatie van deze conferentie wil de FNV haar achterban informeren over de situatie van werknemers in Palestina en Israël, inclusief die van flexwerkers en migranten. Ook wil zij laten zien wat de FNV al jarenlang daar doet aan ondersteuning van werknemers en vakbonden.
Met de aanwezige gasten uit de regio, die afkomstig zijn van onze partnerorganisaties, zullen de mogelijkheden besproken worden om de samenwerking tussen de diverse organisaties waarnodig te versterken en te vernieuwen. In de workshops gaan onze leden discussiëren over hoe in Nederland concreet invulling gegeven kan worden aan solidariteit met de collega's in Israël en Palestina.

ABVV: Algemeen Belgisch Vak Verbond
BWI: Building Woodworkers International (internationale vakbondsorganisatie voor de bouw en hout)
Histadrut: Israëlische vakcentrale
ILO: Internationale Arbeids Organisatie (International Labour organisation)
Kav LaOved: Israëlische NGO gericht op rechtsbescherming van Palestijnse werkers in de nederzettingen en op het lot van migranten uit Azië en Oost-Europa in Israël. Projecten van het WAC en Kav LaOved worden financieel ondersteund door FNV Mondiaal, FNV Bondgenoten en FNV Bouw.
PGFTU: Palestine General Federation of Trade Unions
PSI: Public Services international. De internationale voor bonden in de publieke sector
WAC: Workers Advice Centre, is een NGO in Israël t.b.v. Arabische werknemers in de bouw en landbouw

Het programma ziet er als volgt uit:

09.30 - 10.00 uur: inloop, ontvangst, koffie
10.00 - 10.10 uur: Opening door FNV voorzitter Agnes Jongerius
10.10 -10.30 uur: Vertegenwoordiger ILO: schetst op basis van de jaarlijkse ILO-rapportage een algemeen beeld van de situatie van werknemers in de bezette gebieden.
10.30 - 10.50 uur: vertegenwoordiger BWI: geeft een overzicht van de betrokkenheid van de internationale vakbeweging in de regio.
10.50 -11.10 uur: vertegenwoordiger PGFTU: belangrijkste problemen werknemers, wat en hoe doen zij aan belangenbehartiging, hoe is de samenwerking, wat verwacht zij van de internationale gemeenschap
11.10- 11.30 uur: vertegenwoordiger Histadrut: belangrijkste problemen werknemers, wat en hoe doen zij aan belangenbehartiging, hoe is de samenwerking, wat verwacht zij van de internationale gemeenschap
11.30 -11.40 uur: koffiepauze
11.40 - 12.30 uur: paneldiscussie o.l.v. Jan Keulen met PGFTU, Histadrut, het WAC en Kav Laoved. Het WAC en Kav Laoved krijgen eerst elk tien minuten om zich te presenteren. Doel van de discussie is dat de deelnemers een beeld krijgen over het wat en hoe in de regio met betrekking tot vakbondsrechten en armoedebestrijding.
12.30 - 13.30 uur: lunch
13.30 - 15.30 uur: Vier workshops onder leiding van de bondsvoorzitters van ABVAKABO FNV, FNV Bondgenoten, FNV Bouw en FNV AOB.
15.40 uur: Plenaire afsluiting door de voorzitters van de workshops, die in het kort weergeven wat de aard en de uitkomsten van de discussies zijn.
16.00 uur: Slotwoord door Edith Snoeij gevolgd door muzikale afsluiting van Palestijnse groep Hanin en een borrel.

De algemene insteek van de workshops is, dat op basis van de informatie uit het ochtendprogramma, dieper ingegaan kan worden op werknemersrechten en de internationale "Decent Work" agenda7. In het bijzonder wordt besproken hoe concreet invulling gegeven kan worden aan solidariteit tussen leden van de Nederlandse vakbeweging en hun collega's in die regio.

Workshop 1: Wat kunnen wij met internationale organisaties doen?

Voorzitter: Edith Snoeij
Doel: hoe kunnen wij gebruik maken van internationale arbeidsnormen, juridische kaders vanuit ILO en de internationale koepels BWI en PSI8 bij het invullen van solidariteit. Wat is de zin of onzin om bilateraal (direct) of multilateraal (via internationale organisaties) activiteiten te ontwikkelen? Ter inleiding wordt uitgelegd wat wij ( FNV-bonden) al doen, waar en hoe er samengewerkt wordt.
Inleiders: ILO, BWI ( Anita Normark) en PSI (Ghassan Slaiby)

Workshop 2: Solidariteit met Palestijnse vakbeweging en arbeiders

Voorzitter: Henk van der Kolk
Doel: solidariteitsinitiatieven inhoud geven.
Inleiders: vertegenwoordiger van de Public Service Union van de PGFTU en een collega van de industriebond van het Belgische ABVV9. Het ABVV heeft nauwe banden met de petrochemiebond van de PGFTU.

Workshop 3: Solidariteit met werknemers in het bijzonder minderheidsgroepen en arbeidsmigranten in Israël

Voorzitter: Dick van Haaster
Doel: solidariteitsinitiatieven inhoud geven. Hoe wordt in Israël omgegaan met thema's als migratie, vakbondsrechten, armoedebestrijding
Inleiders: vertegenwoordigers van Histadrut, WAC

Workshop 4: Situatie van de Palestijnse werknemers in de nederzettingen

Voorzitter: Walter Dresscher
Doel: met vertonen van de documentaire Kiem van Vrede, informatie verstrekken over de rechteloze positie van Palestijnen en migranten in nederzettingen.
Inleiders: PGFTU en Kav LaOved
De documentaire "Kiem van Vrede" is medegefinancierd door FNV Mondiaal decent work: "gewoon goed werk" : arbeid met voorwaarden en omstandigheden, waarmee een bestaanszekerheid opgebouwd kan worden