Een verhaal over de Tweede Wereldoorlog - Jaap Duppen

Opdracht uitgevoerd

Een boek dat probeert een antwoord te geven op de vele vragen over de periode 1940 tot en met 1950. Een verhaal over de Tweede Wereldoorlog die voor Nederlandse jongens tien jaar duurde. Titel: Opdracht uitgevoerd. Schrijver: Jaap Duppen.

De begindatum 10 mei 1940 is niet willekeurig gekozen. Het was de vrijdag, waarop de Duitse troepen ons land zonder waarschuwing overvielen. Jaap Duppen vertelt over de gebeurtenissen die mede bepalend waren voor de houding van vele Nederlanders. Zo geeft hij aan hoe werkende mensen reageerden op de oproep tot de Februaristaking van 1941 tegen de jodenvervolging en hoe jonge mensen op zijn middelbare school uiting gaven van hun antinazigevoelens. Dat laatste wordt nog wel eens in twijfel getrokken door 'wetenschappers' die van achter hun bureau de voorbije geschiedenis beoordelen.

Indonesië

Als het september 1948 is geworden, moet Duppen zich als dienstplichtige in Amersfoort melden om te worden ingelijfd bij het zesde Bataljon Garde Regiment Jagers. Een militaire training volgt, als voorbereiding op de uitzending naar Indonesië. Heel nauwkeurig beschrijft hij hoe dat in zijn werk ging.
Dan komt op 2 februari 1949 het tijdstip, waarop hij zich laat inschepen op De Grote Beer in de Amsterdamse haven. Eigenlijk had hij willen weigeren, maar er wordt sterk aangedrongen toch naar Indonesië te gaan onder het motto: "Beter één communist in het leger dan tien in de cel." Daar werd aan toegevoegd: probeer iets te bereiken door discussies en het optreden voor de belangen van je medelotgenoten.

Duppen legt verantwoording af voor zijn besluit mee te gaan met zijn maten en geeft tevens inzicht in de politieke verantwoordelijkheid van de naoorlogse politici. Lieden die nu nog niet bereid zijn hun excuses aan te bieden aan het Indonesische volk én de veteranen die grotelijks bedrogen zijn.

Prijs: 20 euro (boekformaat) of 15 euro (A4-formaat). Verzendkosten: 2 euro 64.
Te bestellen: 020-6143068 of 06 51539635. Ook per e-mail: j.c.duppen@hetnet.nl