Reactie op commentaar 87 "Schoonmakers winnen!"

FNV, doe wat aan de uitbesteding

Jan Boelens

Het commentaar van Rob Lubbersen, 17 februari 2008, heb ik met interesse gelezen. Het is verheugend dat FNV Bondgenoten beseft dat de werknemers in de schoonmaakbranche onderbetaald worden. Eindelijk wordt na jaren het uurloon in 2009 opgetrokken naar tien euro.

Waar helaas niets aangedaan wordt, is dat ondernemers schoonmakers inhuren van bedrijven die functioneren als commerciële uitzendbureaus, geheten schoonmaakbedrijven. Dat betekent dat deze 'inleenkrachten' geen enkele (formele) invloed kunnen uitoefenen, ze zijn niet in loondienst van het bedrijf waar ze hun feitelijke werkzaamheden verrichten en hebben geen vertegenwoordiging in de ondernemingsraad. Deze situatie is ongunstig voor zowel de arbeidsvoorwaarden als de arbeidsomstandigheden van de schoonmakers.

Daarin moet verandering komen. Ondernemers dienen verplicht te worden mensen in vaste dienst te nemen, wanneer zij hen voor langere tijd inhuren. Vakbeweging: maak daar een punt van, laat je horen, kom op voor de belangen van de werkende klasse!