Tot 1 maart is het nog mogelijk in te schrijven voor de cursus 'Inleiding in de Solidaire Economie' die op 5 maart in Den Haag begint.
(Bel met Jan Vugts van Bureau Verantwoord! voor je boeking, zie onderaan).

Cursus Inleiding in de Solidaire Economie (maart-april 2008)

Op 5 maart start in de ruimte van Hagedis (Den Haag) een cursus over Solidaire Economie. De cursus wordt georganiseerd door de Haagse Pook en Vóór de Verandering.

Solidaire economie is primair gericht op het realiseren van de noodzakelijke zorg voor alle mensen nu en in de toekomst, met respect voor de natuur en het milieu. Zij is gegrondvest op de overtuiging dat samenwerking, onderlinge ondersteuning en een verantwoorde omgang met de natuur uit oogpunt van duurzaamheid meer opleveren dan concurrentie en ongebreideld winstbejag. Protest tegen de huidige neoliberale economische orde én opbouw van een solidaire economie zijn beide nodig.

Solidaire Economie is ontstaan uit onvrede met de op dit moment overheersende neoliberale economische orde en uit de noodzaak van een alternatief. Kern van Solidaire Economie is dat zij niet bepaald wordt door de wetmatigheden van de (kapitalistische) markteconomie maar door de politiek, dus de georganiseerde uitdrukking van de wil van de mensen. Daarbij wordt ten principale uitgegaan van, enerzijds de mogelijkheden van de mensen en de natuur, en anderzijds de behoeften van diezelfde mensen en natuur.

Data, tijden en plaats:

De cursus start op woensdag 5 maart 2008. De overige bijeenkomsten vinden plaats op woensdag 12,19 en 26 maart en 2,9,16 en 23 april.
Aanvangstijd: 19.30 uur. Eindtijd: uiterlijk 22.00 uur.
De cursus zal worden gehouden in restaurant Hagedis, Waldeck Pyrmontkade 116 in Den Haag. Deelnemers krijgen na aanmelding uitvoerig bericht.

Kosten:

De deelnemerskosten bedragen Euro 75,- te storten op giro 609060 t.n.v. XminY Solidariteitsfonds, o.v.v. "Cursus SEI Den Haag". Deelnemers betalen zelf hun reiskosten en hun consumpties. Kosten mogen geen bezwaar zijn om te kunnen deelnemen. Is het toch een bezwaar voor je neem dan contact op met Jan Vugts (0135425587, jan@bureauverantwoord.nl) om iets te regelen.

Voor meer info en het programma:

Ga naar: www.haagsepook.nl of www.globalternatives.nl Haagse Pook