Nieuw boek van Sjaak van der Velden

Van SDB tot SP. 125 jaar socialisme in Nederland

Hoe verschillend linkse organisaties en partijen ook zijn, ze hebben alle één ding gemeen: ze stammen direct af van de in 1882 opgerichte Sociaal-Democratische Bond (SDB). Door deze gemeenschappelijke stamvader zijn alle moderne linkse stromingen met elkaar verbonden. In dit boek treft de lezer een overzicht van de ontwikkelingen aan die vanuit de negentiende eeuw hebben geleid tot de huidige situatie. Is er nog sprake van socialisme of hebben de erfgenamen niets meer van doen met de erfenis van Domela Nieuwenhuis en Troelstra?
Van SDB tot SP is het derde deel in een reeks over de geschiedenis van de Nederlandse arbeidersbeweging en vakbeweging. Eerder verschenen:
Werknemers in actie. Twee eeuwen stakingen, bedrijfsbezettingen en andere acties in Nederland (2004), en Werknemers georganiseerd. Een geschiedenis van de vakbeweging bij het honderdjarig jubileum van de Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV) (2005). 'Werknemers in Actie leest als een praktijkboek'
NRC Handelsblad 1 april 2005 'In grote stappen doorloopt Van der Velden de emancipatiegeschiedenis van de Nederlandse arbeider. Hij doet dat op een prettige manier: goed leesbaar en met oog voor interessante details'
SER-bulletin februari 2006

Klink op de link voor het bestelformulier: Bestelformulier "Van SDB tot SP" (pdf-file, 240 kb)