Kritische brochure over Europese Unie

Wat Europa werkelijk doet

Informatie over de Europese Unie en haar politiek is er in overvloed. Voor het grootste deel worden de betreffende publicaties en websites gefinancierd door de Europese instellingen en de nationale regeringsinstanties. En in het algemeen bieden zij een rooskleurig beeld.

Kritische informatie over de Europese Unie is veel moeilijker te vinden. Dat is de reden dat het Comité Ander Europa een aantal deskundigen heeft gevraagd om op hun vakgebied Europa door te lichten. Dat heeft geleid tot de brochure "Wat Europa werkelijk doet". Daarin wordt aandacht besteed aan de Europese politiek op het terrein van energie, landbouw, klimaat, sociale zekerheid, militaire politiek en internationale handel. Ook het functioneren van de Europese Unie komt aan bod.
In korte en zeer toegankelijke hoofdstukjes wordt steeds de kern van het Europees beleid op de genoemde terreinen belicht. Kortom, een leesbare en rijk geïllustreerde kennismaking met de Europese politiek.

"Wat Europa werkelijk doet" is te bestellen via: info@andereuropa.org - door naam, adres en postcode te vermelden, wordt begin september 2008 de brochure toegestuurd. Zie ook: www.andereuropa.nl