Welkom
Ingezonden
Solidariteit "ingezonden"

Een linkse blik op neoliberale crisis

Debat donderdagavond 1 oktober 2009 - Amsterdam

We zitten inmiddels in de grootste economische crisis sinds de depressie van de jaren dertig. En het einde is nog lang niet in zicht. Vooral jongeren, migranten en flexwerkers zullen hard geraakt worden.

Toch beweren veel economen dat het einde van de crisis nadert. Dat zijn dezelfden die voor het uitbreken van de kredietcrisis deze nog voor onmogelijk hielden. Jarenlang pleitten ze voor liberalisering, deregulering en privatisering. Precies de ontwikkelingen die de crisis veroorzaakten.

Twee kritische economen

Maar er is ook een stroming van linkse economen die niet meegingen in het neoliberale gedachtegoed. In studies en publicaties wezen ze op de groeiende instabiliteit van de wereldeconomie. Twee van hen zijn door SAP/Grenzeloos uitgenodigd hun visie op de crisis te geven en daarover met de aanwezigen in discussie te gaan. Dat zijn:

  • Michel Husson, verbonden aan Institut de recherches économiques et sociales in Parijs, deelnemer linkse denktank Fondation Copernic en lid van de wetenschappelijke raad van ATTAC Frankrijk,
  • Claudio Katz, doceert economie aan de Universiteit van Buenos Aires en is betrokken bij het netwerk van linkse economen, Economistas de Izquierda.

Plaats: Lombokstraat 40 Amsterdam Oost.
Tijd: 1 oktober aanstaande, 20.00 uur.