Welkom
Ingezonden
Solidariteit "ingezonden"

De NATO en het militair-industriële complex

Op vrijdag 6 februari zal prof. Kees van der Pijl een lezing houden over de economische achtergronden van de NAVO.

Plaats: De Regenvalk, Regentesseplein 60, Den Haag.
Tijdstip van aanvang 20.00 uur. Zaal open 19.39-23.00 uur.

Toelichting

Politicoloog Kees van der Pijl is hoogleraar Internationale Betrekkingen aan de Universiteit van Sussex in Engeland. In zijn nieuwste boek Global rivalries, from the cold war to Iraq (Wereldwijde wedijver, van de Koude Oorlog tot Irak), geeft hij een intrigerende analyse van de internationale betrekkingen. Even scherp is zijn analyse van de soms tegenstrijdige belangen binnen de NAVO.

Over de doelstellingen van een zestig jaar oud verdrag, dat zich na de koude oorlog steeds meer op wereldhegemonie gaat richten, ontstaat een groeiende interne discussie. Zijn de leden alleen maar klanten van de wapenindustrie? Is de NATO wel een eenheid, nu ook ‘koloniale’ belangen een rol spelen zoals de “bescherming van de energievoorraad”? En vooral: Sommige generaals solliciteren met een strategisch rapport naar de rol van de NATO als supranationale politiemacht, ook bij binnenlandse conflicten en bij grensbewaking.
Is er reden om tegen het voortbestaan van de NAVO te protesteren?

Zie ook Kees van der Pijl, ‘Een streep in het zand, het einde van de NAVO-uitbreiding?’ in Vredesmagazine 2 (2009), nr. 1, p. 16 en het door Stop de oorlog – stop de NAVO te verspreiden AMOK-onderzoeksdossier.

Inlichtingen

Voor nadere inlichtingen, zie de webstek van het Haags Vredes Platform: www.haagsvredesplatform.nl