Welkom
Ingezonden
Solidariteit "ingezonden"

Europese verkiezingen - Comité Ander Europa, kieswijzer en krant

Kies wijzer

Het Comité Ander Europa heeft een onafhankelijk kieswijzer gemaakt. In tegenstelling tot de bekende 'politieke thermometers' is over de inhoud van Kieswijzer Europa geen overleg gepleegd, laat staan onderhandelingen gevoerd met politieke partijen.

Ook is niet alleen gekeken naar de voornemens van partijen, maar komt de opstelling bij allerlei kwesties in de afgelopen jaren aan bod.
Dus: vergelijk je opvattingen over Europa met die van de deelnemende politieke partijen en doe je voordeel er mee: www.kieswijzereuropa.nl

Krant

Het comité heeft een krant uitgebracht. Gratis verkrijgbaar in alle openbare bibliotheken. Ook te bestellen bij: www.andereuropa.nl
De krant is ook te downloaden: http://andereuropa.org/index.php?option=com_content&task=view&id=170