Welkom
Ingezonden
Solidariteit "ingezonden"

Veelzeggende, bijna verborgen acties

Onrust bij TNT

Paul Benschop

Het rommelt aan alle kanten bij het vroegere staatspostbedrijf TNT. Het ontslag van elfduizend mensen dreigt en zal de helft van alle postbodes en postsorteerders treffen. De Centrale Ondernemingsraad is aan de tand gevoeld en in Zaltbommel en Rotterdam is actie gevoerd.

Op donderdag 10 september legde het personeel van TNT Zaltbommel het werk neer, omdat de klachten over niet uitbetaalde overuren zich opstapelden. Met een vertegenwoordiger van ABVAKABO FNV werd onder meer gesproken over intimidaties door leidinggevenden. De stakers hervatten na een uur het werk, een uur dat ze uitbetaald kregen.

Vakbondsleden geschoffeerd

Een tweede conflict speelde op het sorteercentrum Rotterdam. Daar werd de bedrijfsleiding gedwongen zich te houden aan de werktijdregeling van 2008 voor de werknemers van de afdeling expeditie. Het management zette regelmatig te weinig mensen in. Nog geen jaar geleden was een bezetting van dertien mensen overeengekomen, maar in de praktijk bleef de teller vaak steken op negen of tien. Minder personeel voor het lossen en laden van de postgoederen dient de winsten, maar verhoogt de werkdruk.

Op maandag 14 september bezocht een veertigtal mensen de vergadering van de Centrale Ondernemingsraad (COR) van TNT. De onvrede over het functioneren van de raad is de laatste maanden flink toegenomen. Het besluit van de directie samen met de COR het personeel een enquête te sturen, zette veel kwaad bloed. De enquête betrof de vraag naar de bereidheid loon in te leveren voor het behoud van werkgelegenheid en ging de deur uit nadat de leden een principeakkoord van de vakbonden over deze ruil afwezen. De COR schoffeerde dus de vakbondsleden en kreeg dat tijdens de vergadering te horen, voorzien van de opdracht op de korte termijn het personeel uit te leggen wat de taken van 'de medezeggenschap' zijn, met name wat wel en vooral niet is toegestaan.

Zie ook: www.grenzeloos.org/artikel/viewartikel.php/id/1506.html