Welkom
Ingezonden
Solidariteit "ingezonden"

Actiecomité Red de Postbode

Spanningen bij TNT Post lopen op

Paul Benschop 1

Sinds de privatisering en de latere opsplitsing van de PTT in 1989 en 1998 is het hard bergafwaarts gegaan met het oude staatspostbedrijf. Voortdurend zoekt de directie van het huidige TNT Post de confrontatie met haar personeel. Het ene conflict volgt het andere op.

In het nu spelende conflict dreigt de directie maar liefst 11.000 mensen te ontslaan, bijna de helft van alle postbodes en postsorteerders. Wanneer deze plannen zullen worden doorgezet, betekent dit de grootste ontslagronde in Nederland in veertig jaar! Actiecomité Red de Postbode reageert woedend.

Stakingen

De onzekere toekomst voor het personeel van TNT is niet van vandaag of gisteren. Al eerder haalde de directie een truc uit door te goochelen met functieomschrijvingen als postbesteller en postbezorger. Nieuwe mensen worden niet langer een besteller, maar een bezorger. Door het opsplitsen en deels automatiseren van het werk van de oude postbesteller worden nieuwe postbezorgers gedwongen voor minder salaris te werken. Tekenend voor de verslechteringen is dat er sinds de privatisering al zeven keer is gestaakt. In drie gevallen waren de stakingen het gevolg van vastgelopen CAO-onderhandelingen. De andere keren werd gestaakt tegen de verslechtering van het pensioen, hoge werkdruk, intimidatie en hufterige behandeling door managers en tegen een reorganisatie.

Acties postbodes TNT

Akkoord verworpen

Nadat CNV Publieke Zaak, ABVAKABO FNV en Bond Voor Post Personeel (BVPP) eerder dit jaar een principe-akkoord sloten met TNT, werd in maart het actiecomité Red de Postbode opgericht. Woordvoerder Rob van der Post: "Het nare van dit principe-akkoord was dat er aan het basissalaris werd gemorreld. 7 Procent inleveren is nogal wat. Dit akkoord ging alleen maar gelden voor de loonschalen één tot en met vier."
Maar het blijft niet bij deze 7 procent. TNT wil ook op de aanvullingen op het basissalaris bezuinigen, waardoor het totale loon 15 tot 20 procent omlaag gaat. In ruil hiervoor krijgt het personeel een schamele drie jaar baangarantie. "Men weet nu eenmaal als medewerkers van TNT Post dat TNT Post zich nooit zal houden aan afspraken. Dat heeft het verleden al uitgewezen", aldus Van der Post. "TNT Post weet er altijd wel een draai aan te geven, waardoor de afspraak veranderd of opgeheven wordt."

Na ledenraadpleging door de drie bonden wordt het principe-akkoord massaal van tafel geveegd. Bij de raadpleging van ABVAKABO FNV en BVPP stemt respectievelijk 68 en 70 procent tegen het voorstel. CNV Publieke Zaak heeft geen cijfers bekend gemaakt, maar ook hier wordt het akkoord door de leden verworpen. ABVAKABO FNV concludeert: "omdat de grootste bezwaren van de leden te maken hebben met 'de kern' van het akkoord, heeft verder onderhandelen geen zin. Leden zullen enkele kleine aanpassingen in het akkoord immers niet accepteren: het moet echt fundamenteel anders". Een terechte conclusie.

Bedrijfsenquête

Door de verspreiding van flyers op de werkvloer en de organisatie van een landelijke manifestatie in Utrecht heeft het Actiecomité Red de Postbode zich binnen TNT duidelijk op de kaart gezet, maar niet van harte. Van der Post: "De relaties met de vakbonden waren in het begin nogal moeilijk. Zij vonden dat wij een mes in de rug van de onderhandelaar staken. Misschien wel begrijpelijk, want deze mensen hadden aardig werk verricht. Maar wij vonden dit niet voldoende om er een applausje voor te geven."

Na de afwijzing van het principe-akkoord kondigen de vakbonden aan om verder onderzoek te doen naar de mogelijkheden om uit de ontstane impasse te komen. Hoewel de directie van TNT Post haar fiat geeft aan dit onderzoek probeert zij de vakbonden zoveel mogelijk te frustreren. Eind mei sturen de directie en de ondernemingsraad een gezamenlijke enquête aan haar personeel, waarin zij de mensen vraagt of zij bereid zijn loon in te leveren. Zowel de vakbonden als Red de Postbode reageren verontwaardigd. "De uitslag van de ledenraadpleging van de vakbonden was duidelijk: mensen willen deze cao niet. De OR heeft niet het recht om op deze manier tussen de bonden en de werknemers te gaan staan", aldus het actiecomité.


1 Eerder verschenen op: www.grenzeloos.org - 12 juli 2009. Zie ook: www.reddepostbode.nl (terug)