Welkom
Ingezonden
Solidariteit "ingezonden"

Referendum over opvolger Europese grondwet

Steun Iers Nee tegen Europees Verdrag

Comité Ander Europa
www.andereuropa.org

Op 2 oktober 2009 gaan de Ierse kiezers naar de stembus om zich voor de tweede maal in een referendum uit te spreken over het Verdrag van Lissabon. Dit verdrag is de opvolger van de eerder in Frankrijk en Nederland weggestemde Europese grondwet. Bij het referendum vorig jaar zei een ruime meerderheid van de Ierse kiezers 'nee' tegen het verdrag, maar daar werd in Europa geen genoegen mee genomen.

EU Removal

Nu moeten de kiezers nog een keer naar de stembus om zich uit te spreken over het verdrag waar geen letter aan veranderd is. Op basis van een aantal vage toezeggingen van Europa en verandering van de spelregels van het referendum hoopt men dat de Ieren deze keer in meerderheid 'ja' zullen stemmen.

Ondertekening

In alle andere landen van de Europese Unie hebben de regeringen belet dat het verdrag in een referendum aan de bevolking wordt voorgelegd. Omdat de Ierse grondwet een referendum over Europese verdragen verplicht stelt, is die aanpak in Ierland niet mogelijk. Het Ierse referendum is dus de enige en laatste mogelijkheid om invoering van het verdrag tegen te houden. Daarom is het Comité Ander Europa een steunactie begonnen voor het Ierse Nee. Als steun aan het Ierse Nee kan op een petitie worden getekend: www.steuniersnee.nl; op deze site is ook achtergrondinformatie te vinden.
Behalve door de ondertekening van de petitie kan dit initiatief ook gesteund worden door deze oproep - of een eigen tekst - rond te sturen aan vrienden en bekenden, te plaatsen op websites enzovoort.