Welkom
Ingezonden
Solidariteit "ingezonden"

Uitzendkrachten in Israël rechteloos

Verzoek ondertekening solidariteitsverklaring

WAC, een onafhankelijke vakorganisatie van Arabische en Joodse arbeiders, vraagt archeologen, vakbonden en hun leden mee te helpen met de strijd die 21 werknemers in Oost Jeruzalem voeren. Tot op heden werkten zij via uitzendbureau Brik, zij eisen echter een vaste aanstelling, inclusief sociale rechten, bij de Israeli Antiquities Authority (IAA). De '21' zijn tussen de 45 en 55 jaar oud en zeer ervaren in hun werk.

Op 'de 21' is de wijziging van de Law on Personnel Companies (2008) van toepassing: wie negen maanden werkzaam is voor een uitzendbureau komt in vaste dienst van het inlenende bedrijf. IAA en Brik hebben dat nagelaten. Na een protest is de groep van 21, met een aantal collega's, ontslagen. Dat gebeurde mondeling, zonder schriftelijke bevestiging en ontslagvergoeding. Inmiddels heeft Brik zeventig nieuwe mensen aangenomen, terwijl 'de 21' brodeloos zijn.

Landelijke betekenis

WAC steunt de groep in hun eis bij het Labor Court in Oost Jeruzalem. Brik en IAA reageren afwijzend. Brik beweert zelfs dat van ontslagen geen sprake is, er zijn immers geen schriftelijke stukken, en heeft als 'bewijs' enkele mensen - geen leden van de groep van 21 - werk geboden.
Worden 'de 21' in het gelijk gesteld, dan is toepassing van de wet onvermijdelijk. Zowel voor de 650 mensen die Brik uitzendt naar IAA als voor de ongeveer 300.000 - 10 procent van de beroepsbevolking - uitzendkrachten in Israël. Wordt de eis niet ingewilligd, dan kunnen arbeiders zonder pardon ontslagen worden.
Het gaat hier dus om een landelijke kwestie die van groot belang is.

WAC zorgt voor juridische bijstand, steunde in februari een protestmars, organiseert een landelijke campagne voor geld en voedsel, waaronder een solidariteitsconcert.

WAC vraagt internationale steun, ook in Nederland. Dat kan via LabourStart, waar bijvoorbeeld de volgende verklaring naar de betrokken instanties kan worden verzonden:

I have learned about the case of 21 workers from East Jerusalem who are demanding to be enrolled as proper workers in the IAA. The 21 were employed for years by the Brik personnel company while digging with the IAA. According to the 2008 amendment to Law of Personnel Companies (12A), they should have been recognized as workers of the IAA with full social rights. Instead they are being victimized because they dared to demand their rights. Please make sure that this injustice stops and that the rights of these workers are respected.

Ga naar LabourStart