Welkom
Ingezonden
Solidariteit "ingezonden"

FNV Vecht voor je recht - AOW akkoord vakbonden en werkgevers

AOW - 65 blijft 65

Vlak voor de verkiezingen is er een AOW-akkoord gesloten tussen vakbonden en werkgeversorganisatie VNO-NCW. De SP is niet blij met de inhoud van het akkoord. Het akkoord dat de bonden sloten is nog slechter dan het akkoord dat het vorig kabinet op tafel legde. Destijds protesteerde de vakbond nog tegen dat compromis.

De FNV presenteert het inmiddels bereikte akkoord als een mogelijkheid om toch met 65 met AOW te gaan. Zij stellen daarbij dat de uitkering in koopkracht gelijk is aan de AOW-uitkering nu. De korting van 6,5% en later 13% op de AOW-uitkering wordt gecompenseerd door het welvaartsvast maken van de AOW-uitkering. Wat ze er niet bij zeggen is dat die compensatie betaald wordt uit het afschaffen van de fiscale ouderen korting en het afschaffen van de AOW-tegemoetkoming. Die tegemoetkoming is ingevoerd om de koopkracht van de AOW op peil te houden. Dat is natuurlijk niet erg netjes; de compensatie is een sigaar uit eigen doos.

Ook als het om de pensioenen gaat heeft de FNV-top zich laten inpakken door de werkgevers. Jongerius ging akkoord met hun wens om de premies voor pensioenen niet meer te laten stijgen. Dat betekent dat de pensioenpot niet meer groeit ten laste van werkgevers. Nu betalen werkgevers gemiddeld tweederde van de pensioenpremie. Werknemers een derde. Werkgevers zitten op rozen. Wat er in de toekomst ook gaat gebeuren: hun kosten voor pensioen blijven constant. Zij betalen een vast bedrag en zijn er verder vanaf. Als de premies voor werkgevers niet meer mogen stijgen kunnen alleen nog de pensioenen omlaag. Samen met de verhoogde AOW-leeftijd gaat dit de toekomstige gepensioneerden tienduizenden euro's kosten.

De FNV-top heeft zich op meer punten laten inpakken. Bij goedkeuring van het akkoord worden de beleggingsrisico's van de pensioenfondsen niet meer gezamenlijk gedragen door werkgevers, werknemers en gepensioneerden. Tot nog toe werden de lusten en lasten van het internationaal geroemde pensioenstelsel door werkgevers, werknemers en gepensioneerden gedragen. In goede tijden kregen werkgevers en werknemers lager premies en gepensioneerden betere pensioenen. In slechte tijden gingen de premies omhoog en de prijscompensatie voor gepensioneerden omlaag. Het akkoord maakt daar een einde aan. Het risico verdwijnt voor de werkgevers. Gevolg is dat werknemers en gepensioneerden alle klappen moeten opvangen. Veel onzekerheid in een stelsel dat juist door risicospreiding succesvol was.

Het akkoord tussen FNV en VNO NCW over verhoging van de AOW en pensioenleeftijd is een slechter plan dan het vorig kabinet presenteerde, en het legt de rekening van de crisis eenzijdig bij de werknemers en de gepensioneerden. Gelukkig hebben we de leden van de vakbonden, ?n hun referendum, nog.

Met vriendelijke groet, Paul Ulenbelt SP-Tweedekamerlid

PS als lid van FNV-bondgenoten ga ik tegen stemmen