Welkom
Ingezonden
Solidariteit "ingezonden"

Reactie op "Oproep Comité Februaristaking Velsen", d.d. 23 mei 2010

Aandacht voor MLL-Front en andere organisaties

Dag Conny Braam,

Het is een goed streven om de jeugd bij de Februaristaking te betrekken en bewustzijn te wekken voor de historische daad die de Februaristaking is geweest. Wat ik wel hoop, is dat bij de manifestatie de nadruk niet geheel en al op de CPN komt te liggen.

Annet Mooij heeft in haar boek De strijd om de Februaristaking (Balans, 2006) de historische fout gemaakt te vermelden dat "de CPN de enige was die de illegaliteit in ging". In een gesprek heeft ze de fout ook erkend.
Ze miskende daarmee de Revolutionair Socialistische Arbeiders Partij van Henk Sneevliet, Ab Menist en Willem Dolleman (geen trotskistische partij, zoals vaak gemakshalve wordt beweerd!). Die ging na voorbereidingen in 1938 en 1939 direct na de bezetting als Marx-Lenin-Luxemburg-Front (ook wel Derde Front geheten) ondergronds. Ook aan de Februaristaking heeft het Front een bijdrage geleverd. Er werden vele vlugschriften gelanceerd, waarin opgeroepen werd tot staking. Zie bijvoorbeeld de Herinneringen van Joop Flameling, in te zien bij het IISG. In mijn boek Ab Menist, revolutionair-socialistisch vakbondsleider, politicus en verzetsstrijder (Eburon, 2010) heb ik aan de rol van het MLL-Front/Derde Front tijdens de Februaristaking aandacht besteed.

Ben Sijes geeft in zijn standaardwerk De Februaristaking gelukkig een veel genuanceerder visie. Hij schrijft dat het Derde Front en de CPN in hun manifesten en illegale kranten de arbeiders bezwoeren hun historische roeping getrouw te blijven en "zonder onderscheid van richting" op straat te protesteren. Het Derde Front gaf niet minder dan zes manifesten uit. Het roemde de solidariteit der Jordaners met de joden als een culturele daad van de eerste orde, waarop Nederland trots kon zijn. Beide partijen knoopten aan bij de groeiende wil der arbeiders, eens eindelijk met de verraders af te rekenen en de Duitsers de vuisten te tonen. Sijes: "Zo was een gunstige voedingsbodem voor een staking ontstaan."

Zonder ook maar iets af te doen aan de dappere rol van vele CPN'ers wil ik dit u toch meedelen. De fout van de CPN om de staking te 'claimen', mag niet weer in 2011 gemaakt worden.

Veel succes met de voorbereiding,
hartelijke groet Dick de Winter (voorztter van het Sneevliet Herdenkingscomité),
25 mei 2010.

Conny reageerde 28 mei 2010 als volgt:

"Beste Dick de Winter,
Het gaat alleen om het samenstellen van een portrettengalerij van stakers in Velsen, daarbij speelt politieke voorkeur geen rol. Dus geen zorgen.
Met groeten."