Welkom
Ingezonden
Solidariteit "ingezonden"

OMDAT deze crisis niet onze crisis is. De banken en speculanten moeten de rekening betalen, niet de werknemers.
Wij zeggen neen aan:

De financiële crisis veroorzaakte de ergste crisis die Europa sinds 1930 heeft gekend : 23 miljoen werklozen in Europa, miljoenen Europese burgers in een kwetsbare situatie of in bestaansonzekerheid, de sociale onrust groeit overal.
Als enig antwoord op die crisis vaardigen de Europese regeringen strenge bezuinigingsmaatregelen uit, maatregelen die ook de sociale solidariteit en de groei zullen aantasten.

OMDAT strenge bezuinigingsmaatregelen in Europa tot recessie en stijgende werkloosheid dreigen te leiden.
- strenge bezuinigingsmaatregelen in Europa, inleveringen op lonen en pensioenen - bestaansonzekerheid en werkloosheid - deregulering van de arbeidswetgeving en sociale afbraak - armoede en sociale uitsluiting - nog meer sociale ongelijkheid

OMDAT wij een meer sociaal, meer solidair Europa willen.
Wij vragen:

- toegang tot duurzame banen, in het bijzonder voor jongeren, meer vormingskansen voor iedereen - waardige lonen - een sterke sociale bescherming (waarborg voor sociale samenhang en solidariteit) - bescherming van de koopkracht - een rechtvaardige fiscaliteit - betere pensioenen - kwaliteitsvolle - en voor iedereen toegankelijke - openbare en sociale dienstverlening

OMDAT wij een daadwerkelijk duurzame groei willen.
Wij vragen:

- de invoering van een taks op financiële transacties, om overheidsinvesteringen mogelijk te maken - de uitbouw van een duurzaam en dynamisch industrieel beleid, gericht op een koolstofarme economie - een versterkte fiscale coördinatie en transparantie, zodat elke fiscale concurrentie in Europa vermeden wordt.

Aanmelden kan via: www.fnv.nl/brussel