Welkom
Ingezonden
Solidariteit "ingezonden"

Persbericht, 30 juni 2010

Marokkaanse organisaties: stop Marokkanenfobie

Amsterdamse Marokkaanse organisaties verenigd in het Amsterdams Marokkaans Forum (AMF) maken zich ernstig zorgen over de toenemende mate waarin Marokkaanse Nederlanders vaak bij voorbaat de schuld krijgen van problemen of incidenten. Ze waarschuwen voor de effecten van polarisatie op de verhoudingen tussen bevolkingsgroepen. Ook zijn ze bang dat steeds meer goedwillende Marokkanen met hun rug naar de samenleving gaan staan, omdat ze het gevoel krijgen er toch nooit deel van uit te zullen maken.

De Marokkaanse organisaties vinden het goed wanneer maatschappelijke problemen benoemd worden, ook wanneer het Marokkanen betreft, maar ze vinden het uiterst zorgwekkend dat het gemeengoed lijkt te worden bij voorbaat Marokkaanse Nederlanders de schuld te geven zonder dat er sprake is van enig bewijs.

Directe aanleiding is het krantenbericht deze week in De Telegraaf dat de woning van een Joodse Amsterdammer met eieren bekogeld zou zijn door een groep Marokkaanse jongeren die daarbij “onverstaanbare leuzen” zouden hebben gescandeerd. Uit nader onderzoek van de politie is inmiddels gebleken dat het geen antisemitisch gedrag was, maar dat het om drie jonge "baldadige" Joodse jongens ging.
Het Telegraafbericht zal door vele tienduizenden lezers van de krant en van blogs op internet zijn gelezen en hebben bijgedragen aan hun beeldvorming over Marokkanen, de correctie op dit bericht zal slechts tot weinigen zijn doorgedrongen.

De bij het AMF aangesloten organisaties wijze erop dat dit geen incident is. Er is met grote regelmaat sprake van onjuiste berichtgeving in reguliere media en op blogs. Er lijkt een sfeer te ontstaan waarin het bon ton wordt Marokkanen de schuld van allerlei maatschappelijke problemen te geven.

Het is gemakkelijk media en politici te vinden die Marokkanen als groep durven weg te zetten. Dat is tegenwoordig politiek correct. Veel moeilijker is het politici of opiniemakers te vinden die het durven op te nemen voor het overgrote merendeel van de Marokkanen die het wel goed doen in de Nederlandse samenleving. Het AMF vindt dit zorgwekkend.

Het AMF roept politici, media en vertegenwoordigers en maatschappelijk instanties op zich te concentreren op feiten en niet door speculatie de polarisatie tussen groepen te vergroten. Het AMF wil zich inzetten voor de mensenrechten van alle bevolkingsgroepen in Nederland. Wij zijn ervan overtuigd dat een samenleving die gebaseerd is op angst voor bevolkingsgroepen mensen zal uitsluiten en niet zal insluiten. Daarom wil het AMF islamofobie, antisemitisme, homofobie en Marokkanenfobie tegengaan en zal hierbij de samenwerking (blijven) zoeken met organisaties met vergelijkbare doelstellingen.

Amsterdams Marokkaans Forum (AMF)