Welkom
Ingezonden
Solidariteit "ingezonden"

Ieder kind heeft recht op onderdak

Petitie Geen Kind Op Straat

Kinderen mogen niet op straat te worden gezet. De Nederlandse regering doet dat wel met kinderen van asielzoekers en migranten die uitgeprocedeerd en nog niet teruggekeerd zijn. Ze bivakkeren in een park, op een station of in een bushokje.

Het Comité voor Sociale Rechten van de Raad van Europa heeft Nederland onlangs op de vingers getikt voor dit beleid. Kinderen op straat zetten, tast namelijk hun menselijke waardigheid aan, oordeelt het Comité. Kinderen hebben bovendien recht op extra bescherming. De Nederlandse regering trekt zich hier weinig van aan. Wel kondigde de demissionaire minister van Justitie aan om kinderen van hun ouders te gaan scheiden als ze op straat dreigen te belanden. De kinderen zouden dan door jeugdzorg opgevangen kunnen worden, maar hun ouders niet. Dat is een nieuwe mensenrechtenschending. Ouders en kinderen horen immers in beginsel bij elkaar te wonen, staat in het Kinderrechtenverdrag.
In het Kinderrechtenverdrag staat ook dat de overheid ouders moet helpen als zij niet in staat zijn hun kinderen onderdak te bieden.
Nederland moet onmiddellijk stoppen met het op straat zetten van gezinnen met kinderen.

Teken de petitie hier.

Every child has the right to shelter
Petition

In the Netherlands there are children who have to live on the street. The Dutch authorities evict undocumented children and their parents from reception centers following a failed residency bid. These children find temporally shelter by spending the night in a park, at a station or in a bus stop.

The European Committee of Social Rights said this denies children their basic right to protection. The Committee found that the Netherlands' policy of evicting children and their families from reception centers violates the rights contained in the European Social Charter, pointing out that the right to shelter is directly linked to the right to life, social protection, respect for the child's human dignity and best interests.
The Dutch authorities seem to be reluctant implementing the Committees decision and continue with the eviction of families. Lately the Minister of Justice said he will separate children and parents if there is no place to stay. He proposes to send the children to youth care institutions and leave the parents on the street. This means a new human rights violation, namely of the right to family life.
The Convention on the Rights of the Children says the authorities should help parents who are not able to afford their children with an adequate standard of living, including housing. Nobody should live on the streets, especially children.
The Netherlands should stop immediately evicting families with children. Today. Now.

Sign the petition here.