Welkom
Ingezonden
Solidariteit "ingezonden"

SCHOONGENOEG convenant

voor betere verhoudingen, kwaliteit en arbeidsomstandigheden in de schoonmaak

Dit is een verklaring van opdrachtgevers die schoonmaakbedrijven inhuren zodat hun gebouwen schoon en veilig zijn bij het gebruik door het publiek en hun medewerkers.

Actieve schoonmakers lid van FNV Bondgenoten zijn al sinds 16 februari 2010 in staking. Een ongekend lange staking in de schoonmaak én de recente geschiedenis van ons land. Wij beseffen dat bij het achterwege blijven van een oplossing van het conflict er een kans bestaat dat het conflict zal verbreden en er meer schoonmakers betrokken zullen worden.

Wij roepen beide partijen op overeenstemming te bereiken over een nieuwe cao voor de schoonmakers zodat de schoonmakers weer aan het werk kunnen.

Wij benadrukken dat:

1) Het werk van schoonmakers essentiële dienstverlening betreft;

2) Er bestaat grote steun van de publieke opinie voor de schoonmakers;

3) Wij verwachten dat schoonmakers met respect worden behandeld door het publiek, ons personeel en hun eigen werkgevers;

4) Laagbetaalde werknemers voelen de gevolgen van de huidige economische neergang direct in hun levensonderhoud. We onderstrepen het recht van schoonmakers om een loonsverhoging veilig te stellen. Of de looneisen van de schoonmakers redelijk zijn, wordt bepaald door partijen tijdens de onderhandelingen. Wij nemen de komende jaren de verantwoordelijkheid om samen met werkgevers in de schoonmaak en de vakbonden in de schoonmaak te verzekeren dat schoonmakers in staat worden gesteld een leefbaar loon voor hun werk te verdienen;

5) Wij hechten veel waarde aan een goede positie van vakbonden. Wij verwachten dat schoonmaakwerkgevers een vakbondsvriendelijk klimaat realiseren en daarin alle schoonmakers in de gelegenheid stellen zich aan te sluiten bij of deel te kunnen nemen aan activiteiten van de vakbond;

6) Een fundamentele voorwaarde om goed te kunnen schoonmaken én het geven van een stem aan alle schoonmakers in hun vakbond is de beheersing van de Nederlandse taal. Wij juichen de inspanningen van de vakbonden en werkgevers toe. Wij zijn bereid deze inspanningen te ondersteunen;

7) Mede gezien de lage beloning en het deeltijd-karakter van veel schoonmaakwerk ondersteunen wij de inspanning tot het komen van een goede reiskostenregeling, zodat schoonmakers niet een extra baantje nodig hebben om de reiskosten te kunnen betalen;

8) We erkennen de zorgen van schoonmaakbedrijven over het kunnen doorberekenen van de kosten van een eventuele nieuwe cao in de schoonmaakprijs. Wij nemen onze verantwoordelijkheid ten aanzien van die kosten, onder de volgende voorwaarden:

  • een prijsverhoging is gelimiteerd tot de daadwerkelijke kostenverhoging van een nieuwe cao;
  • de kwaliteit van schoonmaak zoals bepaald in onze contracten met verantwoordelijke schoonmaakbedrijven zal minstens op dat niveau gehandhaafd; blijven. Schoonmaaknormen en de werkdruk zullen niet verder verhoogd worden.
  • wij kunnen het schoonmaakbedrijf controleren en aanspreken op goed werkgeverschap.

Dit Convenant is van kracht vanaf het moment dat er overeenstemming wordt bereikt over een nieuwe cao Schoonmaak.

Ondertekening

Datum:

Naam opdrachtgever
Naam ondertekenaar.........................................handtekening
 
FNV Bondgenoten
Naam bestuurder.........................................handtekening

 

 

Versie 3 april 2010