Welkom
Ingezonden
Solidariteit "ingezonden"

SNEEVLIET HERDENKINGSCOMITÉ

13 april - 1942 - 16 oktober

H. Sneevliet W. Dolleman R. Witteveen J. Koeslag J. Roebers
A. Menist J. Edel J. Schriefer C. Gerritsen A. IJmkers

Ger Groenenboom-van Tol, Ron Blom, Dick de Winter

Ieder jaar organiseert het Sneevliet Herdenkingscomité op of omstreeks 13 april een herdenkingsbijeenkomst op Westerveld, Duin en Kruidbergerweg 2, 1985 HG Driehuis, tel: 0255 514843. Dit jaar vindt de herdenking plaats op zondag 11 april.

Op 27 juni 2009 vlogen Ger Groenenboom, Els de Winter en Dick de Winter naar Shanghai. Ze waren uitgenodigd om bij de opening aanwezig te zijn van de tentoonstelling Sneevliet en China, net als de familie Bart Santen, Ellen Santen en Bob de Wilde en een tweehoofdige afvaardiging van het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG) uit Amsterdam.

Tentoonstelling

Op 29 juni vond in Shanghai de opening plaats, in aanwezigheid van enkele afgevaardigden van de Nederlandse ambassade. De directeur van het museum, partijafgevaardigden, Bart Santen en Marien van der Heijden van het IISG hielden een toespraak. De tentoonstelling was fraai vorm gegeven. De vele Chinese bezoekers toonden een grote belangstelling. In aansluiting op de opening werd een seminar gehouden waar onder anderen Ellen Santen en Dick de Winter het woord voerden. Een aantal dagen daarna was er op uitnodiging van het museum een rondleiding op verschillende historische plaatsen waar ook Henk Sneevliet is geweest.

Zondag 11 april

Als u met de trein van 10.46 uur uit Haarlem komt, wordt u om 10.58 uur op station Driehuis afgehaald. Bel bij vertraging: 06 15473369.
Om half twaalf lopen we naar het monument en leggen daar bloemen neer. Wie moeilijk ter been is, kan daar met een auto worden afgezet. Bij het monument staan, zoals altijd, enkele stoelen klaar.
Na de bloemlegging vertrekken we gezamenlijk per auto naar De Dwarsligger, Planetenweg 338, 1974 BP IJmuiden, tel: 0255 512725. We drinken daar een kopje koffie of thee (met cake en slagroom) en natuurlijk heeft U gelegenheid vrienden en bekenden te ontmoeten.
In De Dwarsligger zullen foto's van de tentoonstelling te zien zijn. Dan is er ook gelegenheid om verder over de reis te spreken.

Kunnen we dit jaar weer rekenen op een kleine bijdrage voor de bloemen? Graag op gironummer 223776 tnv. penningmeester Sneevliet Herdenkingscomité te Spijkenisse met de vermelding "bloemen".
Van ons laatste gedenkboek uit 2002 Wij moesten door zijn nog ongeveer 350 exemplaren over. Om uit de kosten te komen, is het van belang dat er nog flink verkocht wordt. Wilt u ons daarbij helpen? De prijs is 5 euro. Als ieder van ons een aantal exemplaren koopt, dan schieten we aardig op. Bestellen kan ook: 7 euro 50 op bovenstaand gironummer 223776, onder vermelding "boek".

Tot zondag 11 april!