Welkom
Ingezonden
Solidariteit "ingezonden"

Steun de schoonmakers

De staking van de schoonmakers gaat overmorgen de achtste week in. Het is nu al de langste staking in Nederland sinds 1933. De komende week zou wel eens een heel bepalende week kunnen worden in de strijd van de schoonmakers. Het door de werkgevers als ‘laatste bod’ gepresenteerde voorstel is door de stakers verworpen.

De directie van Schiphol en van de NS hebben zich duidelijk uitgesproken en gesteld dat de schoonmaakbedrijven nu moeten gaan bewegen. Maar tot nu toe houden deze hun poot stijf. De komende week zal er een zijn van veel en vaak spectaculaire acties, zowel van de schoonmakers zelf als van de groeiende groep mensen die solidair is met de schoonmakers.
Twee weken geleden is op het FNV vakbondscafé het initiatief genomen om te komen tot een steuncomité. Dit comité heeft de afgelopen tijd al veel activiteiten ontplooit en zal dat de komende week in versterkte mate gaan doen. Wij kunnen daarbij uw steun gebruiken.

Dat kan door u bij het comité aan te sluiten en maandagavond naar de vergadering te komen. Die is om half acht in zaal 0244 van de stopera.. U kunt ook aanhaken bij onze acties en die van de schoonmakers. Om op de hoogte te blijven van geplande acties kunt u het beste ons blog www.steundeschoonmakers.wordpress.com regelmatig bekijken, of een abonnement nemen op onze nieuwsbrief via de pagina ‘contact’ op deze site.
U kunt natuurlijk ook zelf op allerlei manieren uw steun met de schoonmakers betuigen, op onze site staat een lijstje van dingen die u kan doen. Om te beginnen kan u deze oproep naar zo veel mogelijk doorsturen.

Dank en hartelijke groet, namens de coördinatiegroep van het comité Steun de Schoonmakers, Willem Bos.