Welkom
Ingezonden
Solidariteit "ingezonden"

 

FNV Bondgenoten De Bond van Toekomst, Zekerheid & Veiligheid

 

Don't fuck with our Union! (vertaling: werkgevers, pas op!)

Union Busting (vertaling: Vakbond wegtreiteren) in Vlissingse haven

 

Rotterdam, 28 december 2010

Aan onze leden, werkzaam in Vlissingen

Beste mensen,

Met dit pamflet willen wij jullie informeren over de schaamteloze praktijken die op dit moment gaande zijn in het Vlissingse havengebied.

De werkgever Vlissingse Bootliedenwacht gaat hand in hand met het havenbeheerder Zeeland Seaports jullie vakbond te lijf. Lees en huiver. Het gaat niet om praktijken die plaatsvinden in Amerika, Turkije, Panama of in welke bananenrepubliek dan ook. Dit gebeurt in jullie eigen havengebied.

Het nieuwe jaar vraagt om een nieuwe aanpak en dus ook om nieuwe acties.
Want wat er ook gebeurt, welke uitspraak een rechter ook doet, dit kan en mag niet door de beugel.

UNION POWER TO ZEELAND

We gaan werken aan een manifestatie in Vlissingen. We gaan informeren, organiseren en activeren.

Wat is er gebeurd?

 • CAO-onderhandelingen bij Vlissingse Bootlieden vastgelopen o.a. vanwege onenigheid over het te volgen rooster;
 • Werkgever stelt eenzijdig een nieuw rooster vast als onderdeel van individuele arbeidsovereenkomst. Gaat gepaard met bedreiging en intimidatie: Als je niet tekent, dan word je ontslagen.
 • Op 9 december 2010 stelt FNV Bondgenoten een voorultimatum en op 13 december een ultimatum. Dit ultimatum loopt op 16 december 2010 af en leden gaan actievoeren: zij lopen het rooster dat in de CAO staat.
 • Werkgever gaat over tot het op staande voet ontslaan van actievoerende werknemers.
 • In totaal 14 leden van FNV Bondgenoten krijgen op staande voet ontslag vanwege het feit dat zij opkomen voor hun belangen en onder de vlag van de bond actievoeren.
 • FNV Bondgenoten start kort geding bij de rechter in Middelburg. De advocaat van de directie Vlissingse Bootliedenwacht treft een schikking met de advocaten van FNV Bondgenoten en deze schikking wordt getekend door de rechter.
 • De directie Vlissingse Bootlieden draait ontslagen weer terug en belooft geen verdere intimidatie of onrechtmatige acties te ondernemen om het collectieve actierecht te dwarsbomen.
 • Maar directie Vlissingse Bootliedenwacht sluit nu de leden uit van werk en betaalt hen dus geen salaris.
 • Zeeland Seaports helpt de directie van Vlissingse Bootlieden door bij andere bootliedenbedrijven in Nederland stakingsbrekers in te huren.
 • FNV Bondgenoten sommeert andere bootliedenbedrijven in Nederland om hiermee te stoppen.
 • FNV Bondgenoten sommeert ook Zeeland Seaports hiermee te stoppen.
 • Niemand reageert op de sommaties. Ze zwijgen de vakbond dood en denken dat daarmee de staking gebroken kan worden.
 • Misgerekend: FNV Bondgenoten start een kort geding tegen Zeeland Seaports (zitting donderdag 30 december 2010), daarna volgen kort gedingen tegen de andere bootliedenbedrijven.
 • FNV Bondgenoten zal de dwangsommen die zijn overeengekomen in de schikking met Vlissingse Bootlieden gaan opeisen. Dit zal ook wel weer een juridisch strijd worden.

Maar we hebben geen keus. Zolang de directie niet op onze eisen wil ingaan, en zolang de directie ons blijft dwarsbomen en blijft werken met stakingsbrekers zullen wij de werkgever blijven aanpakken. Want zonder vakbond zal het alleen nog maar erger worden.

Deze strijd is een vakbondsstrijd. Dus is het ook jullie gevecht. De vakbond in de havens is gebaseerd op solidariteit. Net zoals als dit in andere bedrijfstakken het geval moet zijn.

Overigens heeft de havenbeheerder Zeeland Seaports al eerder zijn handen vuil gemaakt aan zgn. Union Busting. Zij hebben samen met de directie van Kloosterboer in Vlissingen getracht om lading uit Antwerpen te halen door pamfletten te verspreiden waarin staat vermeld dat Vlissingen lekker goedkoop en flexibel is omdat er geen vakbonden zijn. En omdat er geen vakbonden zijn garanderen zij stakingsvrije havengebieden. Het is te zot voor woorden. Dit zijn regelrechte maffiapraktijken. Nou weten wij al lang dat werkgevers en locale overheden twee handen op één buik zijn. Maar dit slaat werkelijk alles.

Bespreek dit met je collega's. Bedenk wat je kunt doen om andere vakbondsleden te helpen en om te beginnen hoe jullie de jongens bij de Vlissingse Bootliedenwacht kunnen helpen. En ook als je niets kunt bedenken, doe dan mee en geef gehoor aan onze oproep tot het houden van een grote manifestatie in januari 2011.

Wij wensen jullie alvast een gezond, veilig en strijdbaar 2011 toe.

Het Haventeam

FNV Bondgenoten, sector Havens