Welkom
Ingezonden
Solidariteit "ingezonden"

Vrijdagavond 26 maart 20.00 uur, in het gebouw van HTIB Amsterdam

FNV vakbondscafé over de strijd van de schoonmakers

De schoonmaaksector is er een met zeer lage lonen en slechte arbeidsomstandigheden.
Het is ook een sector waar maar weinig mensen lid van een vakbond zijn en mensen van zeer uiteenlopende achtergrond samenwerken.
Maar toch is het de sector waar de afgelopen tijd op bewonderenswaardige wijze strijd wordt gevoerd voor een beter loon, vergoeding van de reiskosten en vooral voor meer respect.
Wat kunnen we van de schoonmakers leren, en hoe kunnen we de solidariteit met de schoonmakers organiseren?

Die vragen staan centraal in het FNV vakbondscafé met:

  • Judy Lock, voorzitter Schoonmakers Comité Schiphol,
  • Herrie Hoogeboom en Willem Dekker, organizers bij FNV Bondgenoten Schoonmaak A'dam.
  • Voorzitter: Rob Marijnissen, bestuurslid Woonafdeling FNV Bondgenoten Amsterdam.

Vrijdagavond 26 maart 20.00 uur. In het gebouw van HTIB, Eerste Weteringplantsoen 2C, Amsterdam.

Toegang gratis, ook toegankelijk voor niet FNV leden.
Welkom vanaf 19.00 uur voor koffie en praatje
Aanvang 20.00, pauze met informele uitwisseling rond 21.00
Einde plenair programma 22.00
Informeel napraten bij de bar tot omstreeks 23.00.