Welkom
Ingezonden
Solidariteit "ingezonden"

Winterweekeinde - 12 en 13 februari 2010 - Lombokstraat 40 Amsterdam

Verander de wereld, niet het klimaat

SAP/Grenzeloos

Om klimaatverandering tegen te gaan, zijn ingrijpende maatregelen nodig, maar hoe kunnen we deze afdwingen en op een rechtvaardige manier uitvoeren? Deze vraag staat centraal op het door SAP/Grenzeloos georganiseerde Winterweekeinde, vrijdagavond 11 en zaterdag 12 februari 2010.

De opwarming van de aarde leidt tot grote rampen. Vooral de armen in de wereld zijn daar de dupe van. Zij worden getroffen door overstromingen, teruglopende oogsten als gevolg van droogte, orkanen en andere klimaatrampen. Om de opwarming binnen de perken te houden, moet de uitstoot van broeikasgassen zeer snel en sterk worden teruggebracht. Dat kan alleen door het gebruik van fossiele brandstoffen (olie, kolen en gas) drastisch te verminderen via bezuiniging op energie en omschakeling naar duurzame energie.

Verander de wereld, niet het klimaat

Programma

Ingrijpende maatregelen zijn nodig, maar regeringen en internationale organisaties zijn daartoe niet in staat en bereid. Om de opwarming te stoppen, zal gebroken moeten worden met de logica van meer winsten door meer productie en meer consumptie. In plaats daarvan zal de economie gericht moeten zijn op de elementaire behoeften van de gehele mensheid en de draagkracht van het ecosysteem.
De gehele bevolking moet op een democratische manier betrokken zijn bij de te maken keuzes. Een dergelijke omvorming zal er alleen komen als deze wordt afgedwongen door een sterke beweging die milieueisen en sociale eisen verbindt. Hoe kunnen we bijdragen aan de vorming van een dergelijke beweging? Daarover zal het gaan:

Vrijdagavond 11 februari
Willem Bos - De economische en de ecologische crisis, de samenhang en de gevolgen.
Inloop: 19.00, begin 20.00 uur.

Zaterdag 12 februari (vrijwillige bijdrage 5 euro)
Daniel Tanuro - De klimaatcrisis, de omvang en de gevolgen.
Marijke Colle - De opbouw van een ecosocialistische beweging.
Inloop: 10.30, begin 11.00 uur.

Plaats - Lombokstraat 40 Amsterdam Oost. Overnachten van vrijdag op zaterdag: 10 euro, inclusief ontbijt. Aanmelden is mogelijk: bestuur at grenzeloos.org
Beschikbaar is een dossier over ecologie en antikapitalisme -www.grenzeloos.org/pub/blader.php?mode=dossier&dossierid=36