Welkom
Ingezonden
Solidariteit "ingezonden"

Persbericht - maandag 3 oktober 2011

Ander Europa lanceert nieuwe website 1

Ander Europa

Het Nederlandse Comité Ander Europa en een groep Vlaamse critici van de Europese Unie slaan de handen ineen. Het Nederlandse Comité Ander Europa ontstond als een brede samenwerking van verschillende organisaties tijdens het referendum over de Europese Grondwet.

Website Ander Europa

De Vlamingen verspreidden het boek Manifest voor een Ander Europa (2004), werkten mee aan een petitiecampagne die genoeg handtekeningen verzamelde voor een hoorzitting in het Vlaams Parlement en schreven de voorbije jaren kritische bijdragen over de Europese Unie in verschillende media. Het nieuwe samenwerkingsverband Ander Europa lanceert nu zijn vernieuwde website.

Artikelen, brochures, discussies

De website bevat begrijpelijke artikelen over verschillende thema's in het Nederlands, verwijst naar anderstalige artikelen met een Nederlandstalige samenvatting, geeft een overzicht van korte berichten, verslagen en aankondigingen over lezingen en conferenties en 'linkt' naar interessante websites. Regelmatig organiseert Ander Europa een discussie op zijn website over een geselecteerd artikel met de auteur ervan. Wie niet tegen Europa is, maar wel tegen dit Europa kan terecht bij Ander Europa.
Bovendien brengt Ander Europa een reeks brochures uit over de Europese Unie. Europa en de financiële markten, Europa en de energievoorziening en Europa en de klimaatbeheersing zijn de eerste in een reeks van tien.

Ander Europa denkt dat goede informatie over de Europese Unie belangrijk is en vult in het Nederlands taalgebied een leemte. Op zaterdag 1 oktober kwamen meer dan zeshonderd vertegenwoordigers van sociale en linkse bewegingen uit alle hoeken van Europa samen in hartje Londen tijdens een conferentie. Onze correspondent ter plaatse bracht verslag uit. Op woensdag 28 september keurde het Europees Parlement een 'six-pack' goed. De Europese Raad zal op dinsdag 4 oktober hetzelfde doen. Voorzitter van de Europese Commissie José Manuel Barroso sprak over een 'silent revolution'. Ander Europa zorgt ervoor dat die revolutie wat minder stil wordt.


1 www.andereuropa.org (terug)