Welkom
Ingezonden
Solidariteit "ingezonden"

Paasmars 2011 voor ontwapening en vrede

"De een z'n brood is de ander z'n dood"

Vredes- En DuurzaamheidsActiviteiten Netwerkstad (VEDAN)

Paasmars 2011 - Len
12:00Open ruimte tussen NS station Almelo en ROC van Twente
Toespraken door Mark Akkerman en/of José van Leeuwen:
Welkom en groeten van de Ostermarsch in Gronau
Militarisering van het beroepsonderwijs op het ROC
13:00Start demonstratieve tocht door het centrum van Almelo naar industriegebied 'Bornsestraat'
14:00Aankomst Planthofsweg: Aeronamic en VLD Enabling Technology
Toespraak Frank Slijper (Campagne tegen Wapenhandel):
Betrokkenheid Twentse industrie bij ontwikkeling Joint Strike Fighter
Toespraak Gerda Minkjan en Ab Bos (Stichting Alternatieven Vliegveld Twente):
Defensiebelangen bij doorstart vliegbasis Twenthe
15:00Aankomst Drienemansweg: hoofdpoort Urenco
Toespraak Dirk Bannink en/of Peer de Rijk (Landelijk Platform Tegen Kernenergie):
Rol Urenco in nucleaire keten
Aansluitend herdenking slachtoffers Tsjernobyl en Fukushima
 

ALMELO — PAASMAANDAG — 25 APRIL

25 JAAR NA TSJERNOBYL — 45 DAGEN NA FUKUSHIMA

Achtergrond:

De Paasmars voor Ontwapening en Vrede valt dit jaar, op Tweede Paasdag 25 april, één dag voordat we op 26 april herdenken dat het dan 25 jaar geleden is dat de ramp met de kerncentrale in Tsjernobyl plaatsvond. Die kernramp was alweer bijna vergeten. Als dood en verderf in voor ons tamelijk onbekende streken plaatsvinden, lijkt het niet echt tot ons door te dringen en stappen we er weer betrekkelijk snel overheen.

Dat geldt ook voor de velen die door wapengeweld om het leven komen. Ook als het Nederlandse wapens zijn. Dat weten we niet of willen we niet weten. Het lijkt alsof alleen telt of we eraan kunnen verdienen en vervolgens beperken we ons graag tot de hightech waarmee zowel kernenergie als wapenproductie omgeven zijn. Goed voor onze kenniseconomie om dat soort industrieën in huis te hebben. Goed ook voor de werkgelegenheid.

Je moet toch ergens je brood mee verdienen.

Inmiddels maken de kernramp in Fukushima en het geweld waarmee Arabische regiems hun bevolking eronder willen houden, duidelijk dat dit sprookje toch niet helemaal op gaat.

Urenco levert verrijkt uranium aan Fukushima en veel Nederlandse bedrijven zijn betrokken bij wapenleveranties aan regiems die hun eigen bevolking onderdrukken. Onder de titel “De een zijn brood is de ander zijn dood” willen we dan ook een einde maken aan dit sprookje. Hoe kun je jezelf wijsmaken dat de wapens die jij maakt niet ingezet zullen worden en geen dood en verderf zullen zaaien? Hoe kun je jezelf als uraniumverrijker milieuvriendelijk noemen als je weet dat enorme landoppervlaktes onleefbaar worden door uraniummijnbouw, dat de mensheid nog tienduizenden jaren last heeft van het kernafval en dat er onbeheersbare ongelukken mee kunnen gebeuren?

Tijdens de Paasmars zullen we in Almelo deze bedrijvigheid met dodelijke gevolgen langslopen. We beginnen om 12.00 uur bij het ROC (Regionaal Opleidings Centrum) van Twente dat vlak naast station Almelo ligt. Het ROC van Twente is door Defensie ingehuurd om de uit Uruzgan terugkomende vrachtauto’s, tanks, jeeps en gevechtsvliegtuigen op te knappen. Dat alles in het kader van het onderwijsprogramma om MBO-studenten wegwijs te maken in de Defensiewereld. Bovendien weer een extra reden om de vliegbasis Twenthe open te houden.

Die vliegbasis komt ook aan bod als we door de Almelose binnenstad heen trekken op weg naar het industriegebied 'Bornsestraat'. Daar staan een aantal hightech bedrijven die enkele jaren geleden de handen ineen hebben geslagen om het Twentse bedrijfsleven een rol te geven in de vliegtuigindustrie, met name bij de ontwikkeling van de Joint Strike Fighter. Vooral de Almelose bedrijven Aeronamic (voorheen Urenco Aerospace) en VDL Enabling Technologies Group (voorheen Philips Almelo) spelen hierin een belangrijke rol en zullen door ons worden aangedaan.

De Paasmars zal om 15.00 uur eindigen bij de uraniumverrijkingsfabriek Urenco. Eén van de grootste producenten van verrijkt (en verarmd) uranium en via de spionage van Abdulkadir Khan de basis van de kernwapenprogramma’s van Pakistan, Noord-Korea en ander landen. Daar zullen we ook stilstaan bij de slachtoffers van Tsjernobyl en die van Fukushima. Gelijktijdig met het protest in Almelo zal ook in het nabijgelegen Duitse Gronau geprotesteerd worden bij de daar gevestigde Urenco-fabriek. Ook als sluitstuk van een landelijke Paasmars (Ostermarsch).

Organisatie:

Vredes- En DuurzaamheidsActiviteiten Netwerkstad (VEDAN)
in samenwerking met de landelijke Werkgroep Paasmars

Meer informatie op:

www.enschedevoorvrede.nl en www.vredessite.nl/paasmars/2011