Welkom
Ingezonden
Solidariteit "ingezonden"

Bijdrage aan vergadering bondsraad AbvaKabo FNV - 29 maart 2011

FNV kijkt toe bij sociale achteruitgang van Europa

Luc Brusselaers

Beste aanwezigen,

Ik wil het hebben over iets dat je niet ziet, niet ruikt en waar je blijkbaar bitter weinig over hoort of leest. Ik heb het nu niet over de ramp met de kerncentrales in Japan en de radioactiviteit die de atmosfeer in wordt geslingerd. Hopelijk zet de ramp iedereen wel opnieuw aan het denken. Nee, ik zal het deze keer hebben over Europa.

Toch nog even de kernenergie, dat is geen schone energie. Het afval scheept generaties na ons op met een ernstig probleem, zonder de garantie dat het ooit veilig kan worden opgeborgen. Kernenergie en kernbewapening zijn onlosmakelijk verbonden, kernenergie brengt de verspreiding van kernwapens met zich mee.
Ook zal ik niet ingaan op de bommen en kruisraketten met verarmd uranium die massaal op Libië worden geworpen, met zeer ernstige gevolgen voor de gezondheid van de burgers, officieel trouwens ter bescherming van die burgers! Een tweede Irak is in de maak, wanneer volgt de invasie?

Over Europa dus, De Europese Unie heeft nooit uitgeblonken door haar sociale agenda en het concept van een 'sociaal Europa'. Dat is slechts met de mond beleden en komt nu helemaal in de verdrukking door het geplande competitiviteitpact dat, wanneer het geen halt wordt toegeroepen, zal leiden tot sociale afbraak in Europa.
Het op stapel gezette pact zal de Europese lidstaten in een neerwaartse spiraal van lonen en werkomstandigheden duwen. De winsten en bonussen zullen de pan uitvliegen, deflatie en depressie zullen de oogst zijn voor de gewone mensen.
Volgens dit pact zullen de collectieve onderhandelingen straks worden aangepakt, hetgeen een regelrechte aanval op de Europese vakbeweging betekent. De beleidsmakende top van Europa is zonder meer de sociale achteruitgang aan het organiseren.

Op donderdag 24 maart 2011 organiseerde het Europees Verbond van Vakverenigingen een actiedag tegen de bezuinigingen en tegen de inhoud van het competitiviteitpact. Ik heb blijkbaar iets gemist, want ik heb niets gemerkt van een initiatief door de FNV-bonden voor deze Europese actie. De leiding van de FNV heeft deze dag blijkbaar volledig genegeerd, terwijl juist nu de storm van protesten in Europa moet worden aangegrepen om de mensen in Nederland bewust te maken van wat zonder verzet boven hun hoofd hangt!

De voorzitter van de FNV, Agnes Jongerius, schijnt op 24 maart wel in Brussel te hebben rondgelopen, echter dus zonder haar achterban. Ze heeft enkele toespraken gehouden en met name gesteld dat er aan de onderhandelingstafel met de ondernemers geen ruimte is voor anderen, niet voor premier Rutte en niet voor de Europese Commissie. Helaas heb ik eerder straffe uitspraken van haar gehoord, later bleken ze nogal vluchtig en snel verdampt te zijn.

Onze welvaart staat op het spel en het is de neoliberaal georiënteerde Europese Commissie en het Europees Parlement die daar de komende tijd over beslissen. Het wordt een strijd met een immense inzet en er is in onze media amper iets over te vinden. Het is een offensief van Angela Merkel en Nicolas Sarkozy voor een éénvormig Europees beleid dat de falende banksector ontziet en de overheden en de werknemers in het vizier neemt! In het bijzonder de overheden en hun bestedingen en de sociale rechten van werknemers en gepensioneerden. De pensioenleeftijd moet stijgen, de arbeidsmarkt liberaliseren, de lonen matigen en het loonoverleg decentraliseren!

De Europese vakbonden maken zich terecht ernstige zorgen.
Jan Willem Goudriaan, hoofd van de Europese vakbonden van de publieke diensten, zei onder meer: "Waarom zou het bevriezen van de lonen van een verpleger/ster goed zijn voor de economie? Aan de andere kant staan de excessieve bonussen voor de topfiguren van de banken en bedrijven die duizenden mensen ontslaan en miljarden euro's winst opstrijken. Euro's die nodig zijn om Europa door de crisis te helpen."
De Oostenrijkse vakbondsleider Oliver Röpke: "De enige keer sinds 1918 dat het autonome, collectief loonoverleg werd afgeschaft, was onder de nazi's."

De toekomst draait echt om Europa, de werkelijkheid is niet dat over de verdeling van de welvaart beslist wordt in de nationale staten. Nee, over de sociale en economische toekomst van de Europeanen wil Europa de bakens dwingend uitzetten. De samenlevingen van dit continent doen er goed aan nauwgezet toe te zien wie de winnaars en verliezers van de huidige machtsgreep dreigen te worden! Het is uitkijken of die Europese samenlevingen in staat zullen zijn op Europees vlak een sociaal overlegmodel te forceren dat meer is dan een façade.

De vakbonden in Europa weten, ook de FNV moet dat weten, dat ze voor een lange strijd staan. Aan de zijlijn van de Europese vakbeweging blijven staan en enkel een voorzitter sturen, is beneden alle peil, een miskenning van de eigen vakbondsleden. De FNV moet in Europees verband mee de handschoen opnemen en samen met de Europese vakbonden de strijd aangaan.