Welkom
Ingezonden
Solidariteit "ingezonden"

Officieel persbericht AbvaKabo FNV/FNV Bondgenoten - 19 september 2011

Leiderschap Agnes Jongerius ter discussie

AbvaKabo FNV en FNV Bondgenoten hebben helaas moeten vaststellen, dat het Federatiebestuur onder leiding van Agnes Jongerius niet luistert naar de meerderheid van de leden binnen de FNV. Daarom is vanavond het leiderschap van Agnes Jongerius ter discussie gesteld. Beide bonden hebben ruim 825.000 leden en vertegenwoordigen onder anderen schoonmakers, metaalwerkers, postbezorgers, verpleegkundigen, chauffeurs en thuishulpen.

De statutaire meerderheid van de Federatieraad voor het pensioenakkoord heeft vooral gevolgen voor de pensioenfondsen (9 van de 10 grote) en cao onderhandelingen (90 procent) van de achterban, waar miljoenen werknemers werkzaam zijn.

Handreiking

Beide bonden hebben als 'tussenoplossing' voorgesteld, vanmiddag nog geen definitieve beslissing te nemen, omdat de cijfers van minister Kamp nog ontbreken. Precieze gevolgen zijn dus nog niet bekend, hoewel het duidelijk is dat voor veel mensen met lagere inkomens nog een AOW gat bestaat. Op basis van die cijfers wilden de bonden verder onderhandelen, om een vergelijkbare AOW te regelen voor deeltijders en anderen die geen volledige werkbonus opbouwen om een jaar AOW te overbruggen. Veel leden hebben vroeg pensioen vanwege een zwaar beroep - zij moeten behoorlijk langer doorwerken om aan vergelijkbaar inkomen te komen.
Ook op het gebied van risicodeling met werkgevers is slechts een zachte, mondelinge afspraak gemaakt: absoluut niet voldoende voor beide bonden.
Ook deze handreiking was voor het Federatiebestuur geen aanleiding de stemming uit te stellen. Het wilde tekenen - na stemming.

Geen vertrouwen

AbvaKabo FNV en FNV Bondgenoten zijn niet gebonden aan het akkoord, en zullen doorgaan de Tweede Kamer, nu en in de toekomst, te blijven overtuigen van onze stelling dat het AOW gat voor lagere inkomens gerepareerd moet worden. Ook in de pensioenfondsbesturen, met werkgeversorganisaties en aan de cao tafels, gaan we reparatie eisen van werkgevers.
De bonden restte geen andere keuze dan de positie van Agnes Jongerius ter discussie te stellen. In juni heeft zij gezegd 'dat ze zich niet kon voorstellen dat, als de meerderheid van de leden tegen was de Federatieraad toch groen licht zou geven'. Die uitspraak blijkt waardeloos.
In juni gaf zij verder aan, dat dit het uiterste was dat erin zat. Ook ruim een week geleden, tijdens de marathonvergadering, zei ze dit nog een keer.
Dat bleek, door de druk van beide bonden, geenszins het geval in de Tweede Kamer. Het is Agnes Jongerius niet gelukt de belangen van de leden met elkaar te verbinden. Als de trein maar doordendert, moet je toch een keer de positie van de machinist ter discussie stellen.

Beide bonden hebben geen vertrouwen meer in de FNV voorzitter, en willen bestuurlijke veranderingen voorstellen, om in de toekomst een dergelijke situatie te vermijden. Veranderingen, waar de voorzitter niet langer onderdeel van uitmaakt. Wil de vakbeweging over twintig jaar nog bestaan, dan zal zij wel naar haar leden moeten luisteren.

Ondertekend door Koert Dieke, Management assistent Directie en bestuurszaken AbvaKabo FNV