Welkom
Ingezonden
Solidariteit "ingezonden"

Stuur een oproep aan minister Rosenthal inzake Gazavloot!1

Dezer dagen zal de Freedom Flotilla II uitvaren naar Gaza. Minister Rosenthal deed een laatste klemmend beroep op de Nederlandse opvarenden (en speciaal op journalisten!) om van de reis af te zien. Dat is de omgekeerde wereld. Hij moet een klemmend beroep doen op Israël om het internationaal recht te respecteren en de Flotilla ongemoeid te laten. Roep de minister daartoe - snel en massaal - op en mail hem onze voorbeeld-oproep.

De minister moet zich inzetten voor de veiligheid van de Nederlandse opvarenden, en een klemmend beroep op Israël doen om het internationaal recht te respecteren en de Flotilla ongemoeid te laten! Help de minister eraan herinneren waar de loyaliteit van de Nederlandse regering hoort te liggen. Mail of fax of 'm onderstaande oproep - onderaan lees je hoe dat kan. Niet het internationaal recht en de mensenrechten horen in het defensief te zijn, maar de beschermers van Israëls onwettige beleid!

Zie ook de oproep van de Free Gaza Movement op 27 juni: We call on our governments to do their utmost to protect their citizens as we take to the sea, without weapons, protection or threat of force, in defense of freedom, human rights, and the rule of law.


Oproep aan minister Rosenthal inzake Gazavloot!

Minister van Buitenlandse Zaken
De heer U. Rosenthal
Bezuidenhoutseweg 67
2594 AC Den Haag

[plaats, datum]

Geachte heer Rosenthal,

Dezer dagen vertrekt de tweede Freedom Flotilla vanuit Griekenland naar de Gazastrook (Freedom Flotilla II - Stay Human). Nederlandse staatsburgers maken deel uit van dit vreedzame en onbewapende humanitair flotielje.
Israël, dat Gaza al jaren afgegrendeld houdt van de buitenwereld, behoudt zich het recht voor de vloot tegen te houden. In 2010 enterden Israëlische commando's Freedom Flotilla I, waarbij negen onschuldige burgers omkwamen.

Het internationaal burgerprotest via de Middellandse Zee is ontstaan als direct gevolg van de onwil van nationale regeringen om universele rechtsbeginselen ook van toepassing te laten zijn op de Israelische regering. De Nederlandse deelname aan de vloot moet in dat licht worden bezien.

Wij roepen daarom de Nederlandse regering met klem op alles te doen om de Nederlandse burgers aan boord van het flotielje te beschermen tegen eventuele Israëlische agressie, en om Israël aan te sporen het internationaal recht te eerbiedigen, het flotielje ongemoeid te laten en de illegale blokkade van de Gazastrook onvoorwaardelijk en definitief op te heffen.

Het feit dat Nederland zich afficheert als vriend van Israël zou daartoe een extra aanleiding moeten vormen. Mocht Israël zich opnieuw te buiten gaan aan geweld, dan verwachten wij van 'Den Haag' een reactie die past bij de reputatie van wereldhoofdstad van het internationaal recht.

Met vriendelijke groet,
[naam, adres, woonplaats van inzender]

Verzendmogelijkheden

1. Per mail:
- Het ministerie biedt geen mogelijkheid tot e-mail aan de minister, afgezien van een invulformulier van Postbus 51. Een goed alternatief is om de Nederlandse Ambassade in Tel Aviv (Israël) als brievenbus voor BuZa te gebruiken: nlgovtel@012.net.il
- De voorlichters van het ministerie zijn wel te bereiken: http://www.minbuza.nl/nl/Service/Contact/Contact_voor_de_pers
- Bij e-mail graag cc npk@xs4all.nl

2. Per fax: 070 348 48 48

3. Per post:
Minister van Buitenlandse Zaken
De heer U. Rosenthal
Postbus 20061
2500 EB Den Haag


1 Eerder verschenen als: NPK-info 28 juni 2011. NPK-info verschijnt ongeveer eens per week per email met Palestina-nieuws: informatie, achtergronden en nieuws over activiteiten en bijeenkomsten. Het is een uitgave van het Nederlands Palestina Komitee. Meer informatie vindt u op (terug)