Welkom
Ingezonden
Solidariteit "ingezonden"

Oproep herdenking Februaristaking 1941

ABVAKABO FNV

De DokwerkerOp vrijdag 25 februari 2011 wordt in Amsterdam herdacht dat 70 jaar geleden de, toen illegale, CPN (Communistische Partij van Nederland) de bevolking opriep in verzet te komen tegen de Jodenvervolgingen. In de tweedaagse staking die daarna volgde, op 25 en 26 februari 1941, speelde het overheidspersoneel een zeer belangrijke rol. Traditiegetrouw organiseert het Amsterdamse Abvakabo FNV-comité, voorafgaand aan het defilé, een eigen bijeenkomst.

Eind 1940 en begin 1941 werd de Duitse pressie op het hele politieke en economische leven steeds brutaler. Er tekende zich een verscherpt anti-semitisme af. Anti-joodse maatregelen kregen een steeds grimmiger karakter. In het weekend van 22 en 23 februari trapten SD-ers en WA-ers in de jodenbuurt de deuren van huizen in. Er werden bloedhonden op joodse mensen losgelaten. Jonge joodse mannen werden naar het Jonas Daniël Meijerplein geranseld en 427 van hen, in de leeftijd van 18 tot 35 jaar, werden als gijzelaars meegenomen. Zij werden naar Buchenwald en Mauthausen gedeporteerd, waar ze binnen een jaar aan mishandeling en ontberingen stierven.
In de avonduren van 24 februari 1941 vond op de Noordermarkt een korte openluchtbijeenkomst plaats, waaraan door talrijke gemeentearbeiders werd deelgenomen. Zij werden toegesproken door onder meer de gemeentearbeider Dirk van Nimwegen. Het stakingsparool werd bekendgemaakt. Op de plaquette aan de buitenmuur van de kerk op de Noordermarkt wordt herinnerd aan deze bijeenkomst. Nog dezelfde nacht werd op vele adressen in de stad het door de illegale CPN vervaardigde manifest 'Staakt, staakt, staakt !!!' gestencild. In de vroege ochtenduren werd dit manifest aan de poort van talrijke bedrijven verspreid. De gemeentetram ging die ochtend in staking, andere gemeentediensten volgden. De tram verdween uit het stadsbeeld en al spoedig werd het voor zeer vele Amsterdammers duidelijk dat er gestaakt werd. De staking werd begonnen door gewone tramconducteurs, stratenmakers en vuilnismannen. Hun voorbeeld werd in die 2 dagen gevolgd door meer dan 300.000 mensen. Ambtenaren, arbeiders, winkeliers, studenten en scholieren in Amsterdam, Utrecht, de Zaanstreek, het Gooi en Kennemerland kwamen in verzet tegen de vervolging van onze Joodse landgenoten. Zij streden, met gevaar voor eigen leven, tegen onderdrukking, fascisme en rassenwaan. Als represaille zijn ettelijke werknemers van het overheidspersoneel gestraft en sommigen zijn zelfs geëxecuteerd. De Februaristaking staat symbool voor de strijd tegen fascisme, rassenwaan en onderdrukking en vóór solidariteit, saamhorigheid, tolerantie en gelijkwaardigheid. Door hier bij stil te staan, herdenken we de stakers van toen. Tegelijkertijd geven wij aan dat de waarden waar de stakers voor stonden van groot belang blijven, ook in deze tijd. Want ook nu is de kans groot dat er weer een tweedeling ontstaat en mensen tegen elkaar uitgespeeld worden.

Met dit in gedachten roept het Amsterdamse Abvakabo FNV-comité “Herdenk de Februaristaking” u op om aanwezig te zijn bij deze bijeenkomst, voorafgaand aan het defilé langs de Dokwerker. Kom naar de herdenking en laat zien dat u niet onverschillig staat ten opzichte van uw medeburgers en de waarden van een democratische samenleving.

Het programma vrijdag 25 februari 2011
14.30 uur Boekmanzaal (Stopera, Waterloo Plein 28) open
15.00 ‑ 15.15 Welkom en opening door Guus Duppen (voorzitter comité)
15.15 ‑ 15.30 Bijdrage door Meindert van den Berg, penningmeester Abvakabo FNV
15.30 ‑ 15.50 Cultureel intermezzo door Lotte Dunselman (actrice/Zangeres)
15.50 ‑ 16.10 Kleine pauze voor koffie en cake
16.10 ‑ 16.25 Bijdrage door Emile Roemer (leider fractie SP in de Tweede Kamer)
16.25 ‑ 16.30 Sluiting bijeenkomst door Guus Duppen
16.30 ‑ 16.45 Kranslegging door Max van den Berg (mede-oprichter Verzetsmuseum) bij de herdenkings-plaquette van Abvakabo FNV in Binnenstraat (Putsgang) Stopera

Zie ook:
Dit pamflef als pdf (153 kb)
Het pamflet 'Staakt, staakt, staakt !!!' (157 kb)