Welkom
Ingezonden
Solidariteit "ingezonden"

Rol van Gustav Noske

Reactie op 'Herinnering aan revolutionaire dagen'

Drs Otto van de Haar

Harry Peer spreekt in zijn artikel 'Herinnering aan revolutionaire dagen' (commentaar 163) woorden van afschuw uit over de moord 'door vrijkorpsofficieren' op Rosa Luxemburg en Karl Liebknecht in 1919.

De afschuwelijke rol van Volkscommissaris voor Leger en Marine, de SPD-er Gustav Noske, laat hij buiten beschouwing. Voor de duidelijkheid: Noske gaf geen direct 'Mordbefehl'. Maar in zijn overleg met de verantwoordelijke compagniescommandant Waldemar Pabst in het Berlijnse Eden-Hotel liet Noske duidelijk doorschemeren geen bezwaar te hebben tegen een executie van de twee communistische leiders. Na de moord deed Gustav Noske er alles aan om de sporen van de moord uit te wissen en de daders te dekken.

Tot op de dag van vandaag is de grote zuster van de Partij van de Arbeid, de Duitse sociaaldemocratie er niet in geslaagd om over deze moord helderheid te verschaffen en haar verantwoordelijkheid te nemen.

Bron: Volker Ullrich, Die Noske-Pabst-Connection (Die Zeit, 15 januari 2009, p. 51).