Welkom
Ingezonden
Solidariteit "ingezonden"

SNEEVLIET HERDENKINGSCOMITÉ

13 april - 1942 - 16 oktober

H. Sneevliet W. Dolleman R. Witteveen J. Koeslag J. Roebers
A. Menist J. Edel J. Schriefer C. Gerritsen A. IJmkers

Het Sneevliet Herdenkingscomité

Ieder jaar organiseert het Sneevliet Herdenkingscomité op of omstreeks 13 april een herdenkingsbijeenkomst op WESTERVELD, Duin en Kruidbergerweg 2, 1985 HG Driehuis NH, tel: 0255 514843. Dit jaar vindt de herdenking plaats op zondag 10 april.

We zijn blij dat steeds meer jongeren onze herdenking bijwonen. Maar elk jaar kijken we ook vol bewondering naar de mensen die, vaak op hoge leeftijd, elk jaar trouw de bijeenkomst bezoeken. Enkelen hebben Henk Sneevliet, Ab Menist, Willem Dolleman en de andere gevallenen nog meegemaakt en spreken grote waardering uit over hun politieke 'kleurechtheid'.

Marx-Lenin-Luxemburg-strijders

Het is haast 70 jaar geleden dat Henk Sneevliet en zijn medestrijders werden vermoord. Tot de dag van vandaag wordt nog altijd aandacht besteed aan Sneevliet als internationaal socialistisch politicus en activist. In 2009 was er de indrukwekkende tentoonstelling in China. En kunstenares Mieke van der Voort (helaas onlangs overleden) wilde de tocht die Sneevliet begin twintigste eeuw in dat land ondernam, zelf ervaren. Ze maakte er een kunstwerk over.

Maar laten we, als we op zondag 10 april 2011 de tien gevallen Marx-Lenin-Luxemburg-strijders gedenken, de andere socialisten niet vergeten die zich voor hun ideaal hebben ingespannen. Ook daaronder zijn velen in de strijd tegen fascisme en nazisme gevallen.

Nadere informatie

Zondag 10 april aangekomen met de trein van 10.45 uur uit Haarlem, wordt ieder die dat wenst om 10.57 uur op station Driehuis afgehaald. Bel bij vertraging: 06 15473369.
Om half twaalf lopen we naar het monument en leggen daar bloemen neer. Wie moeilijk ter been is, kan daar met een auto worden afgezet. Bij het monument staan, zoals altijd, enkele stoelen klaar.

Na de bloemlegging vertrekken we gezamenlijk per auto naar DE DWARSLIGGER, Planetenweg 338, 1974 BP IJmuiden, telefoon: 0255 512725. We drinken daar een kopje koffie of thee (met cake en slagroom) en natuurlijk is er gelegenheid vrienden en bekenden te ontmoeten.
We zijn elk jaar weer blij een kleine bijdrage voor de bloemen te mogen ontvangen. Ons gironummer: 223776 t.n.v. penningmeester Sneevliet Herdenkingscomité te Spijkenisse met de vermelding "bloemen".

Van ons gedenkboek uit 2002 "Wij moesten door " zijn nog exemplaren beschikbaar. Kosten: 5 euro. Bestellen kan ook: 7,50 euro, gironummer 223776 tnv. penningmeester Sneevliet Herdenkingscomité te Spijkenisse met de vermelding "boek".

Het Sneevliet Herdenkingscomité, Ger Groenenboom-van Tol (secretaris/penningmeester - Petuniapad 4, 3202 HX Spijkenisse, 0181 614987), Ron Blom, Dick de Winter.

Foto: 1933 Rotterdam Tweede Kamerverkiezingen - Sneevliet uit de cel, in de Kamer.

1933 Rotterdam Tweede Kamerverkiezingen: "Sneevliet uit de cel, in de Kamer". Vijfde van rechts: Ab Menist